Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

ШМО ВЧИТЕЛІВ

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

 

 

У шкільному методичному об’єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу ефективно працюють 7 вчителів, з них: 1 вчитель вищої кваліфікаційної категорії, 3 вчителя І кваліфікаційної категорії, 1 вчитель ІІ кваліфікаційної категорії, 2 вчителя - спеціаліста.

 

 

Професійне кредо ШМО:

«Важливо не те, що ми даємо, а те, як багато любові ми в це вкладаємо…»

 

Девіз ШМО:

« Єдність у розмаїтті!»

 

Емблема:    різнобарвні іриси

 

Успіх ніколи не буває остаточним,

помилка ніколи не є смертельною, тільки працелюбність береться до уваги.

 

Головні завдання шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу:

 

·    Підвищення науково-методичного та професійного рівня вчителів суспільно-гуманітарного циклу, їх інноваційної культури;

·      Формування в учнів комунікативних вмінь, соціокультурних та лінгвокраїнознавчих навичок на основі використання комунікативних технологій навчання;

·      Розвиток здібностей учнів використання набутих знань у повсякденному житті;

·      Впровадження в практику роботи вчителів інтерактивних технологій;

·      Психологічні і методичні основи викладання предметів;

·      Розвиток творчих здібностей учнів.

Форми і методи

роботи ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу:

-   Проведення відкритих  уроків;

-   Взаємовідвідування та взаємообговорення уроків;

-   Уроки-семінари;

-   Презентації творчих доробок;

-   Круглий стіл «Науково-дослідницькі роботи»;

-   Тренінг «Творчий потенціал вчителя»;

-   Обмін передовим педагогічним досвідом.

-   
Модель творчої особистості учня, створена членами ШМО:

 

І єдиним найефективнішим засобом досягнення цієї мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Складові ефективності й успішності уроку, на думку членів ШМО, можна зобразити так:

 

Постійно поглиблення своїх знань, опрацювання додаткової літератури, привчати до цього і своїх учнів. Прагнути донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.


Персональний склад членів МО 2015-2016 н. р.:

Прізвище, ім'я по батькові вчителя

Що і коли закінчив

Спеціальність за

дипломом

Категорія, педагогічн. звання

пед.

стаж

роботи

Рік останньої курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Методична проблема

Тема самоосвітньої роботи

 

Гетенко

Неля Валеріївна

КДПУ

імені

В.Винниченка

2009р.

Українська мова та

література

бакалавр

6

Впровадження інноваційних технологій на уроках

української мови

Використання ІКТ на уроках української

мови

 

Горбенко Світлана Миколаївна

 

ОДУ

імені І.Мечникова

1993р.

Українська мова та

література

І

22

2012р.

2013р.

Активізація навчання на уроках укр. мови та літератури

шляхом

використання елементів новітніх технологій

Впровадження

інноваційних технологій на уроках української літератури

 

Дубовська Любов Миколаївна

КДПУ

імені

В.Винниченка

Історія і географія

І

23

2013

Впровадження інтерактивних методів і технологій  на уроках правознавства

Використання інноваційних технологій на уроках правознавства

 

Мниха

Олена Олександрівна

 

КДПУ

імені

В.Винниченка

2008р.

Українська мова та

література,

світова література, українознавство

ІІ

7

2010р

2011р

Використання нестандартних форм  і сучасних технологій для активізації пізнавальної діяльності

Використання сучасних форм і  методів для активізації пізнавальної діяльності

 

Насулич

Любов Петрівна

 

Черкаський державний педінститут

1986р.

Російська мова та література

І

18

2014р

2014р

Розвиток творчо зорієнтованої особистості на основі  інтенсифікації навчально-виховного процесу

Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури

 

Юденко

Оксана Вікторівна

 

КДПУ

імені

В.Винниченка

1999р.

Історія та народознавство

Вища категорія

16

2014р

2014р

Розвиток критичного  мислення учнів у контексті компетентн. орієнтованого навчання історії

Впровадження

інноваційних

технологій на уроках історії

Антонець

Олег

Вікторович

Уманський державний педагогічний університет 2015р.

Англійська мова, німецька мова, світова література

спеціаліст

2

------

-----

ĉ
Дружелюбівський НВК,
28 січ. 2016 р., 09:52
ć
Дружелюбівський НВК,
28 січ. 2016 р., 09:34
Comments