จัดซื้อยาร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
เอกสารสรุปรายการยาที่ต้องการเสนอราคาในการสืบราคาจัดซื้อร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559  61k v. 1 Mar 9, 2016, 8:46 PM DiS Chachoengsao HP
Ċ
View Download
บัญชีเอกสารและหลักฐานการยื่นข้อเสนอการสืบราคาจัดซื้อร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา    87k v. 1 Mar 9, 2016, 8:45 PM DiS Chachoengsao HP
Ċ
View Download
ปริมาณยาตัวอย่างที่ส่งประกอบการพิจารณาการสืบราคาจัดซื้อยาร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา  52k v. 1 Mar 9, 2016, 8:45 PM DiS Chachoengsao HP
Ċ
View Download
ใบเสนอราคาในการสืบราคาจัดซื้อร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา  40k v. 1 Mar 9, 2016, 8:46 PM DiS Chachoengsao HP
Ċ
View Download
รหัสลำดับบริษัท  71k v. 1 Mar 24, 2016, 11:40 PM DiS Chachoengsao HP
Ċ
View Download
ประกาศรหัสผู้เสนอราคาจัดซื้อยาร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา   122k v. 1 Mar 14, 2016, 12:20 PM DiS Chachoengsao HP
Ĉ
View Download
รายการเอกสารที่บริษัทต้องใช้  836k v. 1 Mar 14, 2016, 12:20 PM DiS Chachoengsao HP
Ċ
View Download
PPT-บรรยายสืบราคายา จังหวัด ฉช 2559.pdf  965k v. 1 Mar 9, 2016, 9:24 AM DiS Chachoengsao HP
Ċ
View Download
สืบราคายาจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่ม1 พนมสารคาม  134k v. 1 Mar 7, 2016, 8:06 PM DiS Chachoengsao HP
Ċ
View Download
สืบราคายาจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่ม2 พุทธโสธร  142k v. 1 Mar 7, 2016, 8:08 PM DiS Chachoengsao HP
Comments