Projekti

Projekti študentov na PeF:

 • Stroboskop Tim Golavšek golavsek.tim@gmail.com   Povzetek Moja projektna naloga opisuje stroboskop, ki sem si ga izbral na podlagi podanih učiteljivih predlogov, saj se mi je zdel zanimiv in uporaben. Stroboskop je naprava za raziskovanje hitrih periodičnih pojavov. Ideja je bila sestaviti vezje, na katerem se bo s pomočjo potenciometra lahko regulirala hitrost utripanja led diod. Ključne besede "Arduino", "potenciometer", "stroboskop", "diode", "utripanje" Abstract - Stroboscope My project job describes the stroboscope I chose on the basis of the teaching suggestions given, as I foun it interesting and useful. Stroboscope is a device for investigating rapid periodic events. The idea was to put together a circuit on which the velocity of the flashing of the LEDs can be controlled using the ...
  Objavil 11. feb. 2018 13:08 Tim Golavsek
 • Tehtnica Sonja Klemenecsonja.klemenec@gmail.com PovzetekV projektu je opisano, kako izdelamo tehtnico, ki deluje na principu magnetnega polja. Za izdelavo le te uporabimo referenčni vir, s pomočjo katerega napajamo Hallov senzor, s tem senzorjem pa merimo jakost magnetnega polja. Z referenčnim virom dosežemo, da napajalno napetost 9V spremenimo v 5V. Končni izdelek nam s pomočjo programa na zaslonu izpisuje težo, s katero obremenimo tehtnico.Ključne besede"merilnik magnetnega polja", "referenčni napetostni vir", "Hallov senzor (SS49E)", "LM7805 - 5V"Abstract - Project titleThis project describes, how to make a scales, which one works on the principle of magnetic field. In order to produce this, we use the reference source, by which we supply the Hall sensor and with this sensor ...
  Objavil 11. feb. 2018 12:33 Sonja Klemenec
 • Merilec telesne temperature Tjaša Ledinektjasa.ledinek1@gmail.comPovzetek Moja projektna naloga opisuje merilec telesne temperature, ki sem si ga izbrala na podlagi učiteljevih predlogov saj se mi je zdel zanimiv in uporaben. Ideja je bila sestaviti vezje, ki bi s pomočjo posebnega temperaturnega senzorja izpisovalo človeško temperaturo na LCD ekrančku.Ključne besede "Arduino", "temperaturni senzor", "LM335","potenciometer","telesna temperatura" Abstract - Body temperatureMy project describes a body temperature sensor that I chose on the basis of teacher's suggestions as it seemed interesting and useful to me. The idea was to build a circuit that would print the human temperature on a LCD screen using a special temperature sensor.Key words"Arduino","temperature sensor","LM335","potentiometer","LED","body temperature"Vsebina1 ...
  Objavil 11. feb. 2018 05:47 Tjaša Ledinek
 • Spreminjanje osvetljenosti LED traku Rok Gabrovšekgabrovsek.rok@hotmail.com Povzetek Moja projektna naloga opisuje preprost način, kako lahko s pomočjo svetlobnega senzorja spreminjamo osvetljenost LED traku. Projekt bi bil naprimer uporaben doma, če bi želeli, da nam ledice ponoči, ko je zunaj tema svetijo s polno močjo, ko pa se zunaj svetli pa vedno šibkeje. Ključne besede"mikrokrmilnik", "Arduino", "svetlobni senzor", "osvetljenost","LED","pulzno-širinska modulacija", "PWM", "MOSFET", Abstract - Controlling LED strip brightnessMy project is a circuit with changing LED strip brightness, that depends on light level, which is detected by light sensor. Circuits like this one could be used at home to turn on the lights at night an turn them off in the morning. It also has more different brightness ...
  Objavil 9. feb. 2018 17:34 Rok Gabr
 • RGB LED                                         Tanja Rozmantanja.rozman115@gmail.com   Povzetek Za projekt pri projektih iz elektronike sem se odločila narediti vezje pri katerem bi svetile tri ledice odvisno od napetosti na vhodu mikrokrmilnika. S temi barvami sem hotela zavzeti celotno barvno paleto mavrice. Tega projekta sem se lotila postopoma. Začela sem z enim potenciometrom, zaradi kateraga zaporedno zasvetijo ledice. Končni projekt pa je vseboval LED trak. Ključne besede"LED ", "LED trak", "mosfeti", "potenciometri", "mikrokrmilnik", "program" Abstract - RGB LED For the project in electronics projects, I decided to make a circuit in which three LEDs  would illuminate, depending on the voltage at the input of the microcontroller. With these colors I wanted to take up the whole color palette of the rainbow. I started ...
  Objavil 8. feb. 2018 12:34 Tanja Rozman
 • Svetlobna vrata Špela Kosec PovzetekProjekt se imenuje svetlobna vrata in se uporablja za merjenje časa, hitrosti, števila obratov itd. Kot senzor gibanja je uporaben tudi pri alarmnih napravah; ob prekinitvi svetlobnega curka sproži zvočni alarm. Sestavljen je iz dveh svetlobnih senzorjev, mikrokrmilnika in LED zaslona. Ključne besede"IR senzor", "mikrokrmilnik", "hitrost", "arduino"Abstract My project is called photo interrupter. It is used to measure time or average speed, as a motion sensor and so on. It is made of two IR diodes, two IR detectors, a microcontroller, an LCD screen and two resistors. The microcontroller measures time between the interrupt of the first sensor and the interrupt of the second sensor. I put the distance between sensors in program, so it ...
  Objavil 10. feb. 2018 09:02 Špela Kosec
 • Pretvornik kapacitete kondenzatorja v frekvenco Patricija Bizjakpatricija305@gmail.comNejc Urbasurbas.nejct@gmail.com PovzetekNajin projekt je bil ta, da sva morala sestaviti vezje, na izhodu katerega se bo spreminjala frekvenca glede na kapacitivnost kondenzatorja, ki pa je odvisna od tega kakšna je ploščina prekrivanja dveh plošč. Dodatna omejitev je bila še, da mora biti frekvenca v območju do 20kHz pri kondenzatorjih s kapacitivnostjo med 33pF in 150pF. Vezje sva sestavila z uporabo napetostnega regulatorja, ki nam iz vhodne napetosti 9V na izhodu da 5V, astabilnega multivibratorja s Schmittovim sprožilnikom, ta nam generira periodični signal, števnika, ki služi kot delilnik frekvence.Ključne besede"Frekvenca", "Kondenzator", "Napetostni regulator", "Astabilni multivibrator s Schmittovim prožilnikom", "Števnik", "Delilnik frekvence", "74HC14", "74HC93", "LM7805". Abstract - Project titleIn ...
  Objavil 5. feb. 2017 09:03 Nejc Urbas
 • "Tokovni vir"                                                                                                         Maja Mihelčič, MA-TEHmajamihelcic93@gmail.comVesna Kačič, MA-TEHvesna.veka.kacic@gmail.com 1.PovzetekBistvo najinega projekta je narediti vezje, ki bo zagotavljalo konstanten tok za polnjenje in praznenje kondenzatorja. Konstanten tok sva zagotovili s tokovnim virom. Polnjenje in praznjenje kondenzatorja pa je v najinem primeru odvisno od tega, v kašnem stanju je RS flip flop. V najinem primeru smo kondenzator krmlili s pomočjo dveh tipk. Pri eksperimentih pri fiziki bo delo tipk nadomestila Halova sonda. Namesto tipk, v najinem primeru, bodo vezali še eno enostavno vezje.Ključne besede "tokovni vir", "RS flip flop", "n-MOSFET", "čip 74HC02E", "čip LM358n"VsebinaPovzetek 1.1 Ključne besede UvodRazlaga vezja in delovanjaIzdealava ...
  Objavil 6. feb. 2017 00:21 Maja Mihelčič
 • Merilnik magnetnega polja Boštjan Čerin in Taja Šebalj             bostjan.cerin(a)gmail.com, tajchy2(at)gmail.com Povzetek V projektu, ki smo ga izdelali pri predmetu projekti iz elektronike, je opisano kako izdelamo referenčni vir s katerim napajamo Hallov senzor s katerim merimo gostoto magnetnega polja. Referenčni napetostni vir služi, da napetost devetih voltov spremeni v pet voltov. V vednost pa moramo vzeti tudi to, da je izhodna napetost veliko bolj stabilna kot vhodna.Ključne besede  "merilnik magnetnega polja", "referenčni napetostni vir", "Hall senzor (SS49E)", "LM336 - 5V".Abstract - Project titleIn the project made within electronics subject, is a tutorial of how to make a reference source, which purpose is powering up halls effect sensor, which measures the density of magnetic field. Reference ...
  Objavil 5. feb. 2017 13:47 Boštjan Čerin
 • Digitalna štoparica za nihajni čas Huber Ines in Perše Tina1d.ines.huber@gmail.com in tina.perse1@gmail.com PovzetekVezje meri čas periode enega nihaja. V vezju smo uporabili mikrokrmilnik Arduino Nano, ki skrbi za napajanje ostalih elementov in povezavo z računalnikom. Astabilni multivibrator oddaja periodičen signal s frekvenco 38 kHz. IR dioda je vezana njegov izhod in utripa z enako frekvenco. IR valovanje je usmerjeno proti svetlobnemu senzorju TSOP 1138. Infrardeče valovanje se odbija od nihala proti svetlobnemu senzorju. Ko TSOP zazna prekinitev svetlobnega snopa, začne teči štoparica v programu Arduino. Štoparica se ustavi, ko je svetlobni snop ponovno prekinjen. Na ekranu se nam izpiše čas ene polovice nihanjega časa. Za čas ene periode moramo izpisan rezultat pomnožiti z 2.Ključne ...
  Objavil 6. feb. 2017 00:03 Tina Perše
 • Odganjalec Miklavž Šef miklavz@os-litija.si   Povzetek Kot projekt pri predmetu projekti iz elektronike sem se odločil izdelati vezje, ki simulira neljube zvoke glodavcem. Osnova odganjalcu glodalcev je mikrokrmilnik PIC ter gonilnik L293, ki omogoča 1A izhodni tok na vsakem kanalu. Izdelek je primeren za izdelavo v osnovni šoli pri pouku izbirnega predmeta elektrotehnika. Ključne besede "Visoko frekvenčni odganjalec", "PIC". Abstract - Project title As a project I decided to create a circuit that simulates unpopular sounds for rodents. The base is a PIC microcontroller and driver L293 which allows the 1A current output on each channel. The product is suitable for the manufacture of the elementary school. Key words "High frequency repellent," "PIC". Uvod Po petih letih sem dobil nazaj ...
  Objavil 7. jul. 2016 00:10 Miklavž Šef
 • PWM Matej Špoljarmatej.spolci@gmail.comSebastian Fornazaričfornazaric.sebastian@gmail.com PovzetekKot projekt pri predmetu Projekti iz elektronike, sva se odločila izdelati vezje, ki uporabniki omogoča hlajenje, pri višjih (neprijetnejših) temperaturah. Osnova vezja je oscilator, integrator, ki spremeni signal v trikotniško obliko, senzor temperature (delilnik napetosti), komparator, ki primerja napetosti in ventilatorček za hlajenje, ki ga krmilimo s tranzistorjem. Ključne besede"Pulzno širinska modulacija", "PWM", "hlajenje", "senzor temperature", "ventilator"AbstractAs our project in the classes of electronics, we decided to construct a circuit, which allows us cooling (by fan) at a certain temperature. As the basis we have an oscillator, an integrator providing us an triangular-wave output, temperature sensor (voltage divider), comparator which compares voltages ...
  Objavil 2. jul. 2016 01:27 David Rihtaršič
 • Solarni polnilec Klemen Černe, Mihael Dvorščakklemencerne90@gmail.com, mihael.dvorscak@gmail.com Povzetek Kot projekt pri predmetu projekti iz elektronike sva se odločila izdelati vezje, ki uporabniku omogoča polnjenje mobilni naprav (Li-ionskih baterij) preko solarnih celic. Osnova vezja je solarna celica, omejilnik napetosti in bateriji, ki skrbita za neprekinjeno polnjenje, ter USB priključek za polnjenje mobilnih naprav. Za samo komunikacijo o stanju polnjenja pa sta uporabljeni LED-diodi. Električno vezje je primerno za izbirni predmet elektrotehnika  v osnovnih šolah. Pri izdelavi bi se učenci seznanili z delovanjem solarnih celic, projektiranjem električnih vezij, osnove elektronike in osnove pravilnega polnjenja Li-ionskih baterij.Ključne besede "Solarne plošče", "Li-ionske baterije", "polnilec", "omejilnik napetosti", "Polnjenje mobilnega telefona preko solarnih plošč", "USB".Abstract - Solar ...
  Objavil 12. feb. 2015 04:50 Mihael Dvorscak
 • Alarm za vlomilce Jaka Kobal, Natalija Lokar, Barbara Pajk kobal.jaka@gmail.com, lokar.natalija@gmail.com, barbara.pajk9@gmail.com   Povzetek  Pri predmetu Projekti iz elektronike smo izdelali preprost alarm za vlomilce. Alarm deluje tako, da zvočnik začne delovati takrat, ko zatemnimo fototranzistor. Vezje sestoji iz treh delov: iz senzorja osvetljenosti, ki smo ga naredili s fototranzistorjem, iz komparatorja napetosti in iz dveh astabilnih mulitvibratorjev. Na izhod drugega astabilnega multivibratorja je priključen še zvočnik. Ključne besede  "Alarm", "Vlomilci", "Zvočnik", "Fototranzistor", "Svetlobni senzor", "Komparator napetosti", "Astabilni multivibrator". Abstract - Burglar Alarm For our project in electronics classes our group decided to make a simple burglar alarm. When the phototransistor is dimmed, we hear the alarm beeping. Electric circuit for the project consists of a ...
  Objavil 4. feb. 2015 12:23 Natalija Lokar
 • Elektronska igralna kocka Tjaša Jagodič in Monika Kogoj tjasa.jagodic@gmail.com, monika.kogoj@gmail.com   Povzetek  Pri predmetu Projekti iz elektronike smo morali narediti projetke po skupinah. Midve sva se odločili, da bova sestavili elektronsko igralno kocko. Ta je sestavljena iz monostabilnega multivibratorja, astabilnega multivibratorja in prikazovalnega dela. Deluje s pomočjo tipke, po pritisku katere, sedem diod na prikazovalnem delu začne utripati in se po določenem času ustavi pri naključni številki. Ključne besede  "Astabilni multivibrator", "Monostabilni multivibrator", "Števni sistem", "Igralna kocka" Abstract - Project title (text format H4) For the Projekti iz elektronike (Projects of electronics) course every group had to complete a project. We decided to assemble an electronic dice that consists of monostable multivibrator, astable multivibrator and a display. It works ...
  Objavil 5. feb. 2015 09:07 Tjaša Jagodič
 • Ptičja krmilnica Tajda Ribič, Špela Jazbar, Monika Kogoj tajdaribic1@gmail.com, spela.jazbar@gmail.com, monika.kogoj@gmail.com     Povzetek  Pri predmetu Projekti iz mehatronike smo se odločile, da bomo naredile ptičjo krmilnico z avtomatskim hranjenjem ptičev. Naš cilj je bil, da se enkrat dnevno v zbiralnik hrane, ki je nameščen v krmilnici, dovaja zadostna količina hrane, ki bi nahranila lačne ptiče. Pri tem smo uporabile servo motor, ki smo ga sprogramirale tako, da se vsakih 24 ur premakne iz obstoječe lege in se po dveh sekundah vrne v prvotno lego.  Ključne besede  Servo motor, ptičja krmilnica, attiny 261, les, pločevina, zalogovnik hrane, dozirna posoda Abstract -  Bird feeder Within school subject of mechatronics projects, we decided that we will make the bird ...
  Objavil 28. jan. 2015 03:21 Tajda Ribič
 • Past za miši Blaž in Uršič, Mitja Juvanursic.blaz92@gmail.com, juvan.mitja@gmail.com Povzetek V okviru predmeta projekti iz mehatronike smo izdelovali projekte na temo krmljenja živali. Midva sva se odločila za izdelavo elektronske mišelovke. Za zaznavanje skrbita dve infrardeči diodi, dva fototranzistorja ter mikrostikalo. Vrata se sprožijo s pomočjo servomotorja. Vse dele povezuje in krmili mikroprocesor ATtiny261 s programsko kodo, napisano v Bascom-u. Past je mogoče enostavno ponastaviti, kar je izvedeno z dodatno tipko. Projekt je primeren tudi za izvedbo pri izbirnem predmetu Robotika v tehniki, ki se izvaja v 8. razredu osnovne šole. Projekt lahko navežemo na naslednje operativne cilje:     Učenci:Uporabijo računalnik za krmiljenje smeri gibanja oz. mirovanja mehanskega sistema in ga programirajo.Razložijo lastnosti svetlobnih ...
  Objavil 27. jan. 2015 10:04 Mitja Juvan
 • Pametna kokošja vrata Uroš Žiberna, Kristjan Prosen uros.ziberna@gmail.com, prosen.kristjan@gmail.com   Povzetek Letos smo pri predmetu Mehatronika za izdelavo projektov dobili temo Varovanje in skrb za živali, glede na katero naj bi zasnovali svoje projekte. Midva sva se odločila za izdelavo pametnih vrat za kokošnjak. Vrata naj bi v vsakem trenutku "vedela" koliko kokoši se nahaja v in koliko izven kokošnjaka. Vrata naj bi na podlagi svetlosti v danem trenutku tudi ocenila ali je potrebno da se odprejo ali zaprejo. Ključne besede kokošja vrata, kokošnjak, raspberry pi, servomotor, IR dioda, fototranzistor, fotoupor, delilnik napetosti Abstract - Smart chicken house door This year we got a theme Protect and care for animals on which we had to design our project. We ...
  Objavil 29. jan. 2015 03:22 Uroš Žiberna
 • Avtomatsko hranjenje ribic Barbara Pajk (barbara.pajk9@gmail.com), Mihael Dvorščak (mihael.dvorscak@gmail.com), Klemen Černe (klemen.cerne90@gmail.com)   Povzetek Pri predmetu Projekti iz mehatronike smo na temo hranjenje živali izdelali napravo za avtomatsko hranjenje ribic. Model je sestavljen iz elektro motorja, ohišja, ki je zaradi okolja delovanja narejeno iz umetne mase. Za samo krmiljenje skrbi mikrokrmilnik, ki vsebuje svetlobni senzor. Ključne besede ATtiny 261, FTDI vmesnik, jermensko gonilo, svetlobni senzor, fototranzistor Abstract - Project title Within the course of mechatronics projects, on the topic of feeding the animals, we developed a device for automatic fish feeding . The model consists of the electrical motor, the casing, which is due to the operational environment, made from plastic. it is controlled by a before ...
  Objavil 22. jan. 2015 09:13 Barbara Pajk
 • AVTOMATSKO KRMLJENJE KRAV                             Sabina Šubic (sabina.subic@gmail.com), Beti Mikuž (beti.mikuz@gmail.com), Tamara Jensterle                                                                             (tamara.jensterle@gmail.com)PovzetekV okviru izbirnega predmeta Projekti iz mehatronike smo izdelovali projekte na temo krmljenja živali, me smo izdelale model za avtomatsko krmljenje krav. Model sestoji iz polža, ki ga poganja elektromotor in iz lopute, katero prav tako poganja drugi elektromotor. Delovanje polža in zapiranje lopute je pogojeno s tipko, odpiranje lopute pa smo časovno sprogramirale. Ključne besede mikrokrmilnik attiny 261, polžasto gonilo, FTDI vmesnik, elektromotor, mikrokrmilnik L293dne, tipka, potenciometer, loputaAbstract - Automatically controlled machine for feeding cowsWithin the subject of Projekti iz mehatronike we've made a model of automatically controlled feeding cows. Model consists of spiral driving force and flap ...
  Objavil 27. jan. 2015 09:38 Beti Mikuž
 • Krmilnica za hranjenje psov Tjaša Jagodič, Jaka Kobal in Natalija Lokar tjasa.jagodic@gmail.com, kobal.jaka@gmail.com in lokar.natalija@gmail.com   Povzetek Pri predmetu Projekti iz mehatronike smo se v naši skupini odločili, da bomo izdelali avtomatizirano krmilnico za pse. Krmilnica deluje tako, da s pomočjo polža nahrani našega psa na vsakih 8 ur. To smo naredili s pomočjo vezja, v katerem smo uporabili mikrokrmilnik ATtiny261, NPN tranzistor ter upor. Krmilnica je sestavljena iz zabojnika za hrano, v katerem leži polž. Ta je na eni strani povezan na os elektro motorja, na drugi pa ga podpira steber. Vse to smo skupaj pritrdili na leseno podlago. Deli krmilnice so sestavljeni iz penjenega PVC-ja in različnih vrst lesa. Ključne besede "ATtiny261", "Avtomatizirana ...
  Objavil 27. jan. 2015 13:30 Natalija Lokar
 • Neimenovana objava Monika Povzetek (text format H4)V tem del u na kratko opišite projektno nalogo in izpostavite bistva, ki ste jih opisali v objavi (članku). Opis naj na kratko povzame celotno objavo in naj obsega okoli 200 do 500 znakov. V povzetku ne opisujte stvari, ki niso omenjeni v kasnejšem besedilu. Oblika tega besedila je "navadno besedilo odstavka" ali besedilo brez oblikovanja.Ključne besede (text format H4)Tu napišite nekaj ključnih besed, ki se navezujejo na vaš projekt. Vsekakor zajemite tudi termine, ki se navezujejo na poučevanje tehniških vsebin v osnovni šoli. Oblika tega besedila je "Koda citata".Abstract - Project title (text format H4)In this section, briefly describe the project and expose the most impotant issues. The description should briefly ...
  Objavil 27. jan. 2015 07:39 Monika Kogoj
 • Indikator barve Blaž Uršič in Mitja Juvanursic.blaz92@gmail.com, juvan.mitja@gmail.com Povzetek Pri predmetu Projekti iz elektronike sva izdelala indikator barve, ki zna prepoznati ali je predmet rdeč, zelen oziroma moder. Napravo uporabimo tako da približamo predmet in s pritiskom na tipko sprožimo meritev. Po opravljeni meritvi odmaknemo predmet in na podlagi led diode, ki sveti, ugotovimo barvo predmeta. Senzor sestoji iz treh led diod in fotoupora, kateremu se upornost spreminja v odvisnosti od jakosti svetlobe, ki se odbije od predmeta. Projekt je za izvedbo primeren pri izbirnem predmetu Elektronika z robotiko, ki se izvaja v devetem razredu osnovne šole. Učenci bi se pri izdelavi detektorja barv seznanili z delovanjem fotoupora, osnovami programiranja in projektiranja električnih vezij [1 ...
  Objavil 6. feb. 2014 03:25 David Rihtaršič
 • TEMPERATURNI SENZOR Z Bluetooth VMESNIKOM Beti Mikuž (beti.mikuz@gmail.com) in Tamara Jensterle (tamara.jensterle@gmail.com)   Povzetek Pri predmetu projekti iz elektronike sva si izbrali vezje, ki  bo uporabniku sporočalo temperaturo  vode na štedilniku, medtem ko uporabnika ne bo v neposredni bližini. Ko sva naredili vezje iz mikrokrmilnika, FTDI vmesnika, temperaturnega čutilnika LM335 in Bluetooth vmesnika, sva napisali še program, ki napetost, ki jo izmeri temperaturni čutilnik, spremeni v temperaturo, merjeno v stopinjah celzija. Uporabili sva UART komunikacijo, ki neprestano pošilja podatke o temperaturi vode, in sicer kar na mobilni telefon preko Bluetooth sprejemnika. Projekt bi lahko učenci naredili v 9. razredu pri predmetu elektronika z robotiko, kjer spoznajo čutilnike oziroma senzorje [1, 2]. Ključne besede  FTDI vmesnik, mikrokrmilnik, temperaturni čutilnik LM335, Bluetooth ...
  Objavil 6. feb. 2014 03:20 David Rihtaršič
 • TEMPERATURNI ALARM Sabina Šubic, Tajda Ribič, Špela Jazbarsabina.subic@gmail.com, tajdaribic1@gmail.com, spela.jazbar@gmail.com   Povzetek Za projekt iz elektronike smo si izbrale vezje, ki nas bo v primeru previsoke temperature opozorilo s svetlečo diodo in zvočnim signalom piezo piskača. Na vhod logičnih vrat IN smo vezale izhod komparatorja napetosti in izhod astabilnega multivibratorja. Na izhodu logičnih vrat IN tako v primeru previsoke temperature piezo piskač oddaja zvočni signal. Naš projekt bi lahko v osnovni šoli uporabili pri izbirnem predmetu elektronika z robotiko v 9. razredu, kjer učenci  med drugim pridobivajo osnovna spoznanja o čutilnikih (senzorjih), ki so vgrajeni v konstrukcijo [1]. Ključne besede Temperatura, NTC termistor, komparator napetosti, astabilni multivibrator 555 (časovnik),piezo piskač, alarm, logična vrata ...
  Objavil 6. feb. 2014 03:25 David Rihtaršič
 • Električni klavir Uroš Žiberna, Kristjan Prosen uros.ziberna@gmail.com, prosen.kristjan@gmail.com   Povzetek Za projekt v sklopu predmeta Projekti iz elektronike sva izdelala preprost električni klavir. Na mikrokrmilnik sva vezala 8 tipk, ki so uglašene C-durovo lestvico. Ob pritisku na tipko zvočnik odda ustrezno visok ton in lahko zaigramo preprosto pesem. Električno vezje bi lahko učenci izdelali pri izbirnem predmetu elektrotehnika. Ključne besede električni klavir elektronika mikrokrmilnik šola bascom Abstract - Project title For  our project assigment we constructed a simple electric piano. We used 8 keys which represent C-major scale. When we press the key speaker emits sound of correct height and we can play some simple songs. This project can be used in optional class. Key words ...
  Objavil 7. feb. 2014 03:58 Uroš Žiberna
 • Motor za sončno celico MOTOR ZA SONČNO CELICOobjavljeno: 12. okt. 2011 00:35 avtor: David Rihtaršič   [ posodobljeno 19. feb. 2012 14:00 ]Dejan Rojc, Janez Žnidaršičfrajjani@gmail.com Povzetek Za projektno nalogo sva si izbrala izdelavo vezja in maketo motorja za sončno celico. Vezje je narejeno tako, da se motor vrti ploščo v smeri sončne svetlobe. To nam omogočata svetlobna senzorja, ki se nahajata vsak na eni strani plošče. Konstrukcijo sva naredila iz fisher technics. Ta izdelek bi prišel v poštev pri izbirnem predmetu elektronika z robotiko. Ključne besede svetlobni senzor, fotoupor, fisher technics, diferencialni ojačevalnik,ojačevalnik moči s kombinacijo napetostnega in emitorskega sledilnika. Abstract - Project title For our project assigment we have chosen, the manufacture of circuit and model of the ...
  Objavil 8. okt. 2013 02:15 David Rihtaršič
 • UART - merjenje temperature   UART komunikacija za merjenje temperature in njen izpis na računalnikuobjavljeno: 12. okt. 2011 00:35 avtor: David Rihtaršič   [ posodobljeno 31. jan. 2013 19:30 ]  Lara Pirjevec in Jasna Kvenderclarch.d@gmail.com, easysweety@gmail.com Povzetek (text format H4)S projektno nalogo lahko z NTC termistorjem merimo temperaturo, ter jo s pomočjo žične komunikacije pošiljamo na računalnik, kateri prikazuje izmerjeno temperaturo vsakih nekaj sekund. Program delovanja je napisan v programu BASCOM in zapisan na mikrokrmilnik. Pisanje programa bi prišlo v upoštev pri izbirnem predmetu Robotika v tehniki oziroma Elektronika z robotiko v 8. ali 9. rezredu, kjer bi se učenci srečali s programiranjem. Električno vezje bi bilo uporabno pri izbirnem predmetu  Elektrotehnika.   Ključne besede (text format H4)NTC ...
  Objavil 8. okt. 2013 01:57 David Rihtaršič
 • Detektor vročine  Sara Arko, Doris Brnesarcy.arko@gmail.com, doriss.brne@gmail.com Povzetek (text format H4)Namen najine projektne naloge je bil izdelati projekt, ki nas bo opozoril, kdaj je naša telesna temperatura povišana. To sva dosegli z zvočnikom ter svetlečimi diodami. Ko je naša telesna temperatura 37°C se zvočnik vključi ter se prižge prva svetleča dioda. Če je temperatura okoli 38°C zvočnik še vedno oddaja zvok, ter se prižge še druga svetleča dioda. Ko pa temperatura doseže več kot 39°C se prižge še tretja svetleča dioda, torej svetijo vse 3 diode ter zvočnik piska. Ogrevamo NTC upor, in ko se le ta ohladi, zvočnik preneha oddajati glasove ter diode ugasnejo.Ključne besede (text format H4)NTC ...
  Objavil 8. okt. 2013 01:35 David Rihtaršič
 • Svetlobna prometna signalizacija   Matej Kastelic, Blažka Riosa  PovzetekZa projektno nalogo sva si izbrala izdelavo modela svetlobne prometne signalizacije in sicer, izdelava semaforja z senzorjem in usmerjevalno signalno tablo. Program delovanja je napisan v Bascomu in zapisan na mikrokrmilnik. Semafor deluje po principu osvetljenosti senzorjev. Pisanje programa bi prišlo v poštev pri izbirnem predmetu Robotika v tehniki oz. Elektronika z robotiko  v 8. ali 9. razredu, kjer bi se učenci spoznali s programiranjem.  Električno vezje bi bilo uporabno pri izbirnem predmetu Elektrotehnika. V šoli bi sicer prišel bolj v poštev program, kjer bi nadzorovali samo semafor brez senzorjev.  Ključne besedeprogramiranje, Bascom, svetlobna signalizacija, semafor s senzorjem, svetlobna signalna opozorilna tabla.AbstractFor project work we chose to construct a model of light ...
  Objavil 8. okt. 2013 01:34 David Rihtaršič
 • Svetlobni senzor za luč Maša Tomažič, Terezija Ceferin, Špela Jelinčičmasi.tomazic@gmail.com, terezija.ceferin@gmail.com, spela.jelincic@gmail.com Povzetek Naš izdelek nam omogoča samodejen vklop luči ob zatemnitvi. V vezju se s pomočjo fotoupora sproži stikalo v releju, ki prižge luč. Ta naloga je primerna tudi za učence v zadnjih razredih osnovne šole, ki imajo že nekaj znanja iz področja elektronike.Ključne besedeFotoupor, časovnik NE555, rele, svetlobni senzor.Abstract - Light sensor for lightOur product allows us to automatically turn on lights when dimming. The circuit is a photoconductor triggered switch in the relay that turns on the light. This job is suitable for students in the last grade of primary school who already have some knowledge in the ...
  Objavil 8. okt. 2013 01:44 David Rihtaršič
 • Predloga projekta Ime in Priimek kontakt@naslov.com   Povzetek (text form V tem delu na kratko opišite projektno nalogo in izpostavite bistva, ki ste jih opisali v objavi (članku). Opis naj na kratko povzame celotno objavo in naj obsega okoli 200 do 500 znakov. V povzetku ne opisujte stvari, ki niso omenjeni v kasnejšem besedilu. Oblika tega besedila je "navadno besedilo odstavka" ali besedilo brez oblikovanja. Ključne besede (text format H4) Abstract - Project title (text format H4) In this section, briefly describe the project and expose the most impotant issues. The description should briefly summarize the overall publication and should include around 200 to 500 characters. The summary must not include things that are not mentioned in further article. The format of ...
  Objavil 9. feb. 2018 16:42 Rok Gabr
Prikaz objav 1 - 32 od 32. Prikaži več »

Projekti učencev na poletni šoli:

 • Hladilna naprava                                                            Cilj projektaNajin prvi cilj je bil, da narediva avtomatska senčila za letno kuhinjo, vendar vezje ni preneslo toliko kablov, zato nič ni delovalo. Zato sva se odločila, da sestaviva lahek projekt, in odločila sva se za avtomatsko hladilno napravo.IzvedbaNajprej sva narisala shemo vezja, potem sva to sestavila in sprogramirala. Uporabila sva: Arduino Nano, prototipno ploščico, 2 LED diodi, tri 1KOhm upore, elektromotor, eProKit, tranzistor, merilnik temperature LM35, 11 vodnikov in FischerTechnik kocke.Vezje deluje tako, da LM35 meri tempertaturo in sporoča, kdaj se mora ventilator vrteti. Ko se prostor ohladi, se ventilator izključi.Program: float tempC;void setup() {  // initialize serial communication at 9600 bits per second:  Serial.begin(9600);  pinMode(2, OUTPUT);//motor  pinMode(3, OUTPUT);//piskač ...
  Objavil 29. jun. 2018 11:57 poletna sola
 • SEMAFOR Cilj projektaNajin cilj je bil izdelati semafor za avtomobile in pešce, a sva to naredila zelo hitro, zato sva se odločila, da izdelava semafor tako, da ponoči semafor ne deluje oziroma utripa oranžna luč.Na koncu pa sva se lotila še javno razsvetjavo, ki deluje na gumb.Deluje na na princip semaforja tako, da se po prižigu rdeče luči prižge oranžna natp pa zelena. Ko gori rdeča luč za avtomobile, gori zelena luč za pešce, ko pa gori zelena luč za avtomobile pa gori rdeča luč za pešce. IzvedbaNajprej sva dala na prototipno ploščico¸ arduino, nato sva sestavila vezje iz arduina do uporov, iz uporov pa do led diod. Nato sva sprogramirala arduino, da led diode svetijo v ...
  Objavil 29. jun. 2018 09:48 poletna sola
 • Varnostni sistem                                          Cilj projekta               Cilj projekta je bil da bi naredila geslo ki bi ga lahko spreminjal.Na začetku programa utipkaš geslo/pin, če ga napišeš pravilnega ti dovoli skozi vhod, čene  pa ti ne dovoli in čskae greš skozi ti zapiska.IzvedbaNajpre sva naredila samo tipke in smo delali na serial monitorju, nato lcd po tem pa sva dodala še laserska vrata in piskač.Cilj projekta je bil da bi naredila geslo ki bi ga lahko spreminjal.Na začetku programa utipkaš geslo/pin, če ga napišeš pravilnega ti dovoli skozi vhod, čene  pa ti ne dovoli in čskae greš skozi ti zapiska.Ugotovitve in predlogi Lahko bi mu dodala še internetni brskalnik ali več tipk.Zaključek Vspelo nama je.Priloge ...
  Objavil 29. jun. 2018 07:24 poletna sola
 • LED luči na svetlobo Cilj projektaCilj projekta je bil pokazati vso pridobljeno znanje na poletni šoli robotike in elektronike.Senzor toplote meri temperaturo, ki se izpisuje na LCD zaslonu. Ob določeni temperaturi se premakne elektromotor, ki zakrije LDR. Pri tem začne piskač piskati in luči začnejo utripati.IzvedbaELEMENTI:-20 LED luči -napajalnik-LCD zaslon-senzor toplote-piskač-elektro motor-žarnica-tipka-LDR-11 uporov-tranzistor-Arduino-ogromno vodnikovPOSTOPEK IZDELAVE:-na prototipno ploščico namestimo Arduino in veliko vodnikov-povežemo Arduino z ostalimi elementi-napišemo programDELOVANJE:-Senzor toplote meri temperaturo, ki se izpisuje na LCD zaslonu. -Ob določeni temperaturi se premakne elektromotor, ki zakrije LDR. -Pri tem začne piskač piskati in luči začnejo utripati.SLIKA:Ugotovitve in predlogi -lahko bi bilo manj ...
  Objavil 29. jun. 2018 08:23 poletna sola
 • Kolo sreče Cilj projektaCilj je bil izdelati kolo sreče katerega luči bi se svetile v krogu. Vezje je povezano z raunalnikom na katerem sva izdelala program, da so luči svetile kot sva hotela.Ko pritisnemo na gumb v sredini kroga luči se bodo vse razen ene luči vgasnile.IzvedbaNajprej sva sestavila samo tipko in eno LED diodo, nato sva vezala še ostale diode in napisala program, da bodo diode svetile v krogu ter, da ko bo tipka pritisnjena bo svetila samo ena naključna dioda. Poleg diod ter tipke sva uporabila tudi upore, žice in arduino nano.Ugotovitve in predlogi Ugotovila sva, da lahko na en upor veževa več LED diod. Izdelek se lahko nadgradi tako, da izdelku dodamo škatlico na ...
  Objavil 29. jun. 2018 06:49 poletna sola
 • LED ODBOJKA Cilj projektaNajin cilj je bil izdelati vezje, igrišče, igralce in program, ki bi simulirali odbojkarsko tekmo.IzvedbaNa začetku sva izdelala odbojkarsko igrišče in igralce. Stvar sva sprogramirala in na koncu dodala še LCD zaslon, ki prikazuje rezultat. Uporabila sva elektronske komponente in dele iz fischertechnik. Vse vezje je vezano na ploščo Arduino Nano, led diode so vezane prek uporov na vhode od 2 do 10, LCD zaslon pa na vhode A4 in A5. Led diode se v različnih zaporedjih prižigajo igralcem v rokah. Ko posveti led dioda na tleh, se na LCD zaslonu poveča število točk za ekipo, ki je na nasprotni strani.Ugotovitve in predlogiUgotovila sva, da vse deluje nad pričakovanji. Edina stvar, ki bi jo ...
  Objavil 3. jul. 2017 07:28 David Rihtaršič
 • Ventilator na temperaturo  Cilj projektaZa zaključni projekt sva naredila ventilator, ki bi se začel vrteti ko, bi prekoračil določeno temperaturo (npr. 27 C).Temperatura se je izpisovala na LCD zaslonu.IzvedbaNajprej sva povezala termistor z LCD zaslonom in Arduinom nano, da se je na zaslonu izpisovala temperatura. Potem sem priklopila ventilator, ki sva ga zgradila iz kompleta fischtechnik. Napisala sva program zaradi katerega se je ventilator vklopil pri 27°C. Na koncu pa sva priklopila še lučko ki je zagorela ko je ventilator delal.    Ugotovitve in predlogiUgotovila sva da je bilo to veliko težje kot sva pričakovala in bi bilo lahko lepše če bi uporabila enobarvne žice.  Zaključek Večino zastavljenih ciljev sva dosegla, ampak sva želela še narediti da bi ...
  Objavil 3. jul. 2017 07:20 David Rihtaršič
 • Pretvornik iz Morsejeve v navadno pisavo Cilj projektaNajina cilj je bil narediti napravo, ki prevaja Morsejevo pisavo v navadno.IzvedbaNajprej sva izdelala vezje z Arduino Nano, lcd zaslonom, led diodo, piskačem in tremi tipkami. Nato sva s pomočjo učiteljev napisala program in ga naložila na Arduino Nano. Prva tipka pomeni piko, druga pomeni črto, tretja pa konec črke.Ugotovitve in predlogiIzboljšala bi lahko tako, da bi namesto treh tipk uporabila le eno in da bi vezju dodala ohišje.Zaključek Dosegla sva cilj in končala zamišljen projekt. Želela sva, da bi nama več stvari uspelo narediti brez pomoči a sva s pomočjo učiteljev izvedela še kar nekaj dodatnih stvari.Priloge #include <Wire.h>//v Arduino IDE moramo namestiti knjižnico za uporabo LCD prikazovalnika ...
  Objavil 30. jun. 2017 21:52 Poletna Šola EIR
 • led simboli Cilj projekta                           Za zaključni projekt sva naredila LED prikazovalnik simbolov, ki bi  začel svetiti ko, bi bila tipka sklenjena .IzvedbaNajprej sva povezala upore z LED-icami in Arduinom nano.  Napisala sva program, ki je poveljeval lučkam kdaj naj se izklopijo ali vklopijo.   Ugotovitve in predlogiUgotovila sva da je bilo to veliko lažje kot sva pričakovala in bi bilo lahko slabše če bi naredili kaj drugače.  Zaključek Večino zastavljenih ciljev sva dosegla, ampak sva želela  narediti več prikazov.Prilogeprogramska koda in skicavoid setup() { // inicializira digitalne I/0 2-3 kot izhod ter 16 kot vhod pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode ...
  Objavil 30. jun. 2017 21:54 Poletna Šola EIR
 • Računalo Cilj projektaNajin cilj je bil izdelati računalo, ki sešteva,odšteva,množi in deli a nama je žal za dve operaciji zmanjkalo časa .   IzvedbaNajprej sva sestavila vezje. Vsebuje eno prototipno ploščico, 13 tipk in uporov, LCD zaslon, čip Arduino NANO približno 40 žic. Nato sva sprogramirala Arduino. Ugotovitve in predlogiNaše računalo je  uporabno, ampak bi lahko dodala se par operacij. Na primer, da bi z njim lahko množili in delili.ZaključekRačunalo nama je uspelo narediti. Zanj sva porabila veliko časa in truda. Vmes je prišlo do veliko zapletov, ampak sva ga na koncu s pomočjo učiteljice uspela naredilČisto spodaj lahko odprete najin program za računalo.Predstavitev avtorjevAndraž PlutGregor PangeršičJaz sem Andraž Plut. Prihajam ...
  Objavil 2. jul. 2017 01:24 David Rihtaršič
 • Mini light show Cilj projektaCilj najinega projekta je bil, da sva naredila mini lightshow z različnimi barvamiin zaporedji ,da bi izgledalo čim bolj zanjimivo.   IzvedbaUporabila sva Arduino nano, 6 barvnih diod, vodnike in upore.Iz arduina sva napeljala  8 vodnikov na katere so priključeni uporniki ter diode.                                                                                                                                                                                                                                                 Ugotovitve in predlogiIzdelek bi lahko izboljšala z piskačem ali več diodami. Zaključek Svoj cilj sva dosegla saj sva imela v načrtu ravno mini lightshow.PrilogeProgram za mini lightshow:                                                                                  void setup() {                                                                                                                                              // inicializira digitalne I/0 0-3 kot izhod ter 18 in 19 kot vhod                                                               pinMode(2, OUTPUT);  pinMode(3, OUTPUT);  pinMode(4, OUTPUT);  pinMode(5, OUTPUT);  pinMode(6, OUTPUT);  pinMode(8, OUTPUT);}// neskončna zankavoid loop() {  digitalWrite(2, HIGH);  digitalWrite(3 ...
  Objavil 30. jun. 2017 06:37 Poletna Šola EIR
 • Semafor z dodatki Cilj Projekta:Prvotno sva hotela s piskači narediti melodijo za pesmico Marko skače, potem pa sva ugotovila, da bo preveč težko in nadležno.Potem se je Vasja igral z lučkami in delal sistem, ko led diode utripajo zaporedoma. Tako sva prišla do ideje s semaforjem. Želela sva si izdelati staromodni slovenski semafor, pri katerem zelena luč utripa preden se ugasne. Kasneje so pa prišle ideje o dodatkih. Naredila sva lučke za prehod za pešce, preko LCD zaslona naredila odštevalnik za prehod in ponesreči naredila tipko za ponastavitev, ki sva ga preuredila v gumb za začetek odštevanja do rdeče luči za avtomobile ali zelene luči za pešce.Vezje ni preveč komplicirano, potrebuješ pa nekaj znanja programiranja in elektronike da ga pravilno ...
  Objavil 1. jul. 2016 03:36 Poletna Šola EIR
 • ALARMNI SISTEM Cilj projekta:Za projekt sem želel narediti sistem ki bi te opozarjal ali pomagal v določenih situacijah v hiši,ki bi bil tudi zabaven.Nisem želel uporabljati mikrokrmilnikov in nobenega programiranja, da bi videl kako bi zgledalo. Senzorji v vezju delujejo analogno preostanek vezja pa večinoma digitalno. Vezje ima dva termistorja ki sta senzorja za zaznavanje sprememb toplote v tem vezju se uporabljata za požarni alarm, ki kadar zazna določeno toploti vžge piezo piskač, notri sta tudi dva fotoupora, na enega sveti laser in, ko nehaj pride med laser in fotoupor se vžge piezo piskač, in eden od fotouporov prižge žarnico kadar se stemni. Ima tudi posebno stikalo ki se ga lahko nastavi tako, da če vlomilec stopi nanj s ...
  Objavil 1. jul. 2016 04:02 Poletna Šola EIR
 • Ampermeter Cilj projektaS pomočjo ohmovega zakona lahko izračunaš kakšen tok teče skozi porabnik, nato pa s programom za arduino vmesnikom izpišeš izra na sedem segmentnem prikazu.IzvedbaPri izdelavi projekta je cel čas prihajalo do težav s prikazom za tok, a je zadnji dan končno prišlo do zadostnih rezultatov. Za projekt sem uporabil arduino vmesnik, 2 kontrolerja za sedem segmentne prikaze, več uporov, operacijski ojačevalnik ter še nekaj kondenzatorjev. Vezje z operacijskim ojačevalnikom pretvori napetost v tok, ki ga nato pošlje v arduinota, v katerem se potem s pomočjo programa izmerjen tok spremeni v številke, ki se izpišejo na prikazu. Ugotovitve in predlogi Če množiš tok s časom lahko dobiš podatek o tem za koliko si baterijo napolnil ali izpraznil ...
  Objavil 1. jul. 2016 04:00 Poletna Šola EIR
 • Alarmni sistem CiljŽelela sva narediti vezje, ki bi se aktiviralo, ko bi zaznalo spremembo svetlobe.IzvedbaZa vezje sva uporabila led diodo, upore, piskača, gumb, senzor za svetlobo, 7-delni led prikazovalnik, arduino in veliko žic. Najprej sva vse povezala (shemo vezja lahko vidite na sliki) nato sva se lotila programiranja z arduinotom. Sprogramirala sva ga tako, da ko zazna določeno spremembo svetlobe zažene odštevalnik, ki odšteva od 9 do 0. Ko pride do nič začne led dioda utripati, piskač pa piskati. Kjerkoli v postopku lahko kliknemo gumb in ustavimo proces.Ugotovitve in predlogi Izdelek bi lahko nadgradila še z laserjem, saj je tako veliko bolj natančno, saj se lahko ta sproži že, če je zaznana senca ali zatemnitev. Tudi žice ...
  Objavil 1. jul. 2016 02:53 Poletna Šola EIR
 • Vojaški robot Cilj projekta    Robot, ki je dalinjsko voden in se sporazumeva infra rdečo svetlobo.    Približuje se bombi z različnimi pripomočki pa jo onesposobi.    Sprejema signale zapisane s številko v binarnem obliki npr. 0110_0000.SlikeIzvedba    za projekt sem potreboval arduino uno, motor sheild, dva motorja    ir senzor in ir oddajnik ter nekaj fischertechnik kockUgotovitve in predlogi     Robotu bi lahko dodal močnejši oddajnik in sprejemnik ter nove (priključke).Zaključek     Dosegel sem kar sem hotel. Z malo več časa in nekaj pomoči,    pa bi projekt lahko še bolj nadgradil.PrilogePROGRAM ODDAJNIKA:'**********************************'*  NASTAVITVE uK                 *'**********************************$regfile = "m328pdef.dat"$crystal = 16000000$include "RobDuino1.bas"$baud = 2400Config Portd = OutputConfig Portc = InputSet Portc.2Config Portb.1 = Output'**********************************' DEKLARACIJE SPREMENLJIVK ...
  Objavil 1. jul. 2016 03:06 Poletna Šola EIR
 • Požarni alarm Cilj projektaNarediti delujoč požarni alarm, na podlagi zaznavanja toplote.Izvedbapribor:prototipna plošča,potenciometer(1K),analogni čip,dva digitalna čipa,piskač,led dioda,dva elektrolitska kondenzatorja,dva keramična kondenzatorja,tranzistor NPN,upori,senzor toplote,napetost 5V,nekaj žičk Izvedba:najprej sva povezala analogni čip, nato sva nadaljevala s digitalnim čipom, ki omogoča piskanje in utripanje na koncu pa sva zvezala še zadnji čip.Ugotovitve in predlogiUgotovila sva, da je za izvedbo potreben še en dodaten čip vrata IN. Požarni alarm pa lahko naredite tudi z uporom NTC.ZaključekKo se temperatura na senzorju poveča, dioda začne utripati in piskač začne piskati. Priloge Predstavitev avtorjevMatic Bitenc BabnikGaj LasičStara sva 13 let, obiskujeva OŠ Pirniče.
  Objavil 1. jul. 2016 03:39 Poletna Šola EIR
 • Alarmni sistem Cilj projektaNajin cilj projekta, je bil alarmni sistem. Želela sva izdelati, alarmni sistem,ki bi lahko pomagal policiji,Vezje deluje na prototipni ploščici (protobordu), varuje pa lahko trezor.IzvedbaNajin alarmni sistem ima en glavni vhod. Na glavnem vhodu je en laser ter fotoupor. Fotoupor deluje tako, da zaznava sončno toploto,(tako lahko naprimer sestavimo vezje, ki glede na sončno svetlobo uravnamo žarnico; na primer manj kot fotoupor prejme sončne toplote, močneje luč sveti, ter obratno.) Ko ropar prečka glavni vhod, prekine svetlobo ter luč začne piskati, ter piskač piska. Zamislila sva si stavbo z 2. nadstropjema. Ta alarm piska tudi v drugem nadstropju, a se prižge druga lučka, ter policija ve, kje se ropar nahaja. Uporabila sva: laserja ...
  Objavil 1. jul. 2016 03:06 Poletna Šola EIR
 • Varnostni alarm Cilj projektaNajin cilj je bil alarmni sistem, ki sproži alarm. Zraven na LCD zaslon izpiše besedilo in čas od vloma. Gumbi in laser na fotoupor zaznajo roparja, ki vstopa v hišo. Ropar lahko vstopi skozi tri okna in na vrata. Laser na fotoupor predstavlja vrata, trije gumbi pa tri okna. Nato se oglasi glasen alarm.IzvedbaDelala sva z arduinom in programom arduino ide. Konstrukcija  deluje večinoma mehansko, ni večjega programa, in elektronsko, zato vsebuje le malo programiranja. Arduino upravlja edino LCD zaslon. Začela sva z štirimi gumbi in jih povezala prek mnogo uporov, delilnikov napetosti in potenciometrov do logičnih vrat ALI in IN. Nato sva vrata povezala s piskači, ki predstavljajo alarm. Dodala sva še LCD zaslon in ...
  Objavil 1. jul. 2016 03:18 Poletna Šola EIR
 • Hišni alarm                                                            Cilj projektaCilj je bil izvedba delujočega hišnega alarma, ki deluje na gibanje, ki ga zazna laser. Naredila sva alarm za tronadstopno hišo, ki zaznava gibanje stvari. Če ga prekineš se sproži alarm.IzvedbaNajprej sva narisala shemo vezja, potem sva to sestavila in sprogramirala. Upoabila sva elemente: Aduino Nano, protobord, 3 laserji, 3 fotoupori, 3x 1kOhm upore, LED dioda, 330 Ohm upor, LCD zaslon, tipka, piskač ter žice.Vezje deluje tako, da laserji svetijo na fotoupore, ti so sprogramirani na Arduino Nano. Če laser prekriješ, Aduino Nano pošlje ukaz, da začne utripati lučka in začne delovati alarm. Poleg tega izpiše tudi v katerem nadstropju se sproži alarm.Program: #include <LiquidCrystal_I2C.h>LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0 ...
  Objavil 29. jun. 2018 07:55 poletna sola
Prikaz objav 1 - 20 od 20. Prikaži več »