หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กันยายน 2559 ประชุมศึกษานิเทศก์ 12- 14 กันยายน 2559 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา ชลบุรี
    ส่ง 8 ก.พ. 2560 21:17 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • กันยายน 2559 อบรมโครงการ Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 18-30  กันยายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
    ส่ง 8 ก.พ. 2560 21:17 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ช้อมูลสารสนเทศ เฉพาะ
O ผู้บริหารโรงเรียน
O หมายเลขโทรศัพย์ ครู

ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลการผ่านการอบรม
ข้อมูลการเป็นวิทยากร