หน้าแรก


 • ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2556 ดูรายละเอียดการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษได้ที่นี่**จำหน่ายคู่มือและระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ วันที่ 8- 13 ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2556 21:21 โดย ประยงค์ แก่นลา
 • ฯพณฯ ชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช      โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติต้อนรับ ฯพณฯ ชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สถานเอกอ ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2556 21:18 โดย ประยงค์ แก่นลา
 • คณะกรรมการประเมิน TQA ผอ. ประยงค์ แก่นลา ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (Intensive School)
  ส่ง 7 ก.พ. 2556 21:16 โดย ประยงค์ แก่นลา
 • กฎ ก.ค.ศ. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอ ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2556 19:23 โดย ประยงค์ แก่นลา
 • เชิญเข้าร่วมประชุม“วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555        โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครอง “วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง” ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาเพ ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2556 19:20 โดย ประยงค์ แก่นลา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »