Ordinačné hodiny


Zubná ambulancia

 • Pondelok:   8,00   -   12,30          13,00  -  15,00
 • Utorok:       8,00   -   12,30          13,00  -  15,00
 • Streda:       8,00   -   12,30          13,00  -  15,00
 • Štvrtok:      8,00   -   12,30          13,00  -  15,00      
 • Piatok:       8,00   -   12,30          13,00  -  15,00                      


 • Pracovná doba:                07,30   -  16,00
 • Obedňajšia prestávka:     12,30   -  13,00   

Bolestivých pacientov ošetrujeme prednostne v čase od 8:00 do 9:00, po danom čase hneď po ukončení objednaného pacienta. Možnosť ošetrenia po ordinačných hodinách aj mimo pracovného  času za príplatok podľa cenníka.


Kožná ambulancia


 • Pondelok:   7,15   -   12,45          13,15  -  14,00
 • Utorok:       7,15   -   12,45          13,15  -  14,00
 • Streda:       7,15   -   12,45          13,15  -  14,00
 • Štvrtok:      7,15   -   12,45          13,15  -  14,00      
 • Piatok:       7,15   -   13,00                                


 • Pracovná doba:                07,00   -  15,30
 • Obedňajšia prestávka:     12,45   -  13,15    

Comments