Objednávanie na ošetrenieNa ošetrenie sa môžete objednať telefonicky na t.č. 0917 397 199,  osobne alebo prostredníctvom webového portálu návšteva lekára.

https://www.navstevalekara.sk/vyhladavanie.html?s=prada