MUDr. Patrícius Prada

MUDr. Patrícius Prada

Lekársku Fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ukončil  v roku 2005.

Po ukončení štúdia pracoval v zubnej ambulancii v Sabinove pre Foxdent s.r.o.. Od roku 2007 v zubnej ambulancii vo Vinnom pre Neurológ s.r.o.

V roku 2008 absolvoval atestáciu zo stomatológie I. stupňa v Bratislave.

Od 1.9.2010 pracuje v súkromnej zubnej ambulancii v Michalovciach ako samostatne pracujúci lekár pre Dr.PRADA s.r.o.. Zúčastnil  sa   viacerých   odborných kurzov      a školení v oblasti estetickej, protetickej, preventívnej stomatológie a parodontológie.  V roku  2018   získal   certifikát pre prácu so stomatologickými rentgenovými prístrojmi. V roku 2019 absolvoval stáž na fakulte zdravotníckych odborov,na katedre dentálnej hygieny pod dohľadom Doc.MUDr. Evy Kovaľovej, PhD.