Prvý kontakt so zubárom je vždy veľmi dôležitý. Od neho sa odvíja obojstranná sympatia, dôvera a rozhodnutie niečo zmeniť k lepšiemu. Našou úlohou je vynaložiť všetky svoje schopnosti, aby Váš úsmev bol stopercentný a vy sa naučíte počas týchto návštev o svoj chrup starať. Iba spoločná spolupráca medzi lekárom a pacientom dokáže napomôcť vzájomnej spokojnosti.

Vstupným vyšetrením sa snažíme odhaliť všetky problémy v ústnej dutine, ktoré prebieha u nás v niekoľkých krokoch.

  1. Vyplníme dotazník, ktorým si urobíme prehľad o celkovom zdravotnom stave pacienta.           
  2. Panoramatická snímka nám poskytne celkový obraz zubov hornej a dolnej čeľuste a prehľad stavu kostného    materiálu.                                                                                                 
  3. Bitewingi a intraorálne snímky nám  presnejšie zobrazia konkrétne zuby pre podrobnú diagnostiku a rozpoznanie zmien v zubnom tkanive, ľudskému oku neviditeľné, a tak umožnia odstrániť problém v počiatočnom štádiu.
  4. Intraorálnou kamerou nasnímame Váš chrup a zaznamenáme ho do PC v podobe  fotiek jednotlivých zubov. Takto budete mať možnosť porovnať stav chrupu  pred a po výkone.
  5. Prešetríme Váš parodont /závesný aparát zuba /  a v prípade jeho ochorenia  navrhneme adekvátnu terapiu.
  6. Prejdeme s Vami kompletné ošetrenie, rozplánovanie prác a informačnú cenu ošetrenia.
  7. Našou prioritou je Vás ošetriť bezbolestne a bez dlhých čakacích lehôt .
  8. Pri každom ošetrení máte spolu s nami možnosť sledovať celú obrazovú dokumentáciu na displeji pri zubárskom kresle.
  9. Náš pracovný čas je prispôsobený každému zaneprázdnenému pacientovi, a preto plán ošetrenia rozvrhneme podľa Vašich potrieb.