Stomatochirurgia


  • preventívne a liečebné zákroky na tvrdých aj mäkkých tkanivách
  • egalizácie
  • extrakcie zubov a radixov
  • dekapsulácie (odstránenie mäkkých tkanív prekrývajúcich zuby múdrosti)