Parodontológia


  • vyšetrenie a diagnostika ochorení parodontu
  • prevencia, dentálna hygiena, inštruktáž
  • konzervatívna liečba
  • otvorená a uzavretá kyretáž parodontálnych   vačkov
  • frenuloectomie
  • pomocná terapia orálnych stomatitíd  terapeutickým  laserom
  • recallComments