Parodontológia


  • vyšetrenie a diagnostika ochorení parodontu
  • mikrobiologická a genetická diagnostika v liečbe parodontu
  • prevencia, dentálna hygiena, inštruktáž
  • konzervatívna liečba
  • otvorená a uzavretá kyretáž parodontálnych   vačkov
  • frenuloectomie, vestibuloplastika
  • ošetrenie prípravkami riadenej kostnej regenerácie v postihnutom parodonte
  • pomocná terapia orálnych stomatitíd  terapeutickým  laserom
  • recall