Cenník

Cenník vybraných stomatologických výkonov za doplatok

Dr.PRADA s.r.o., Stomatologická ambulancia

Platnosť cenníka od 1.1.2020


 

1. Základné stomatologické výkony

 D01Zaradenie pacienta do evidencie  10,00  Eur 
 D02  Preventívna stomatologická prehliadka   0,00  Eur 
 D11 Akútne ošetrenie 7,00  Eur 
  

2.Záchovná stomatológia

 V01Jednoplôšková výplň zuba zadný úsek28,00  Eur 
 V02Dvojplôšková výplň zuba zadný úsek 30,00  Eur 
 V03 Trojplôšková výplň zuba zadný úsek 35,00  Eur 
 V05 Jednoplôšková výplň zuba predný úsek  28,00  Eur 
 V06 Dvojplôšková výplň zuba predný úsek  30,00  Eur 
 V07 Trojplôšková výplň zuba predný úsek  35,00  Eur 
 V10  Rekonštrukcia korunky priama z fotokompozitu  45,00  Eur 
 V20 Dočasné ošetrenie zubného kazu   10,00  Eur 
 V30 Extirpácia zubnej drene za jeden kanálik    5,00  Eur 
 V31 Paliatívne endodontické ošetrenie    10,00  Eur 
 V36Strojová preparácia k.k. vrátane preplach. 1 kanálik   8,00  Eur 
 V41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba   25,00  Eur 
 V42 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba    40,00  Eur 
 N30 Pečatenie fisúr jeden zub    10,00  Eur 
 

3.Parodontológia

 N01  Profilaktická inštruktáž u dospelých   10,00  Eur 
 N02 Profilaktická inštruktáž u detí    10,00  Eur 
 N03  Odstránenie zubného kameňa jeden sextant   8,34  Eur 
 N11 Lokálna fluoridácia celého chrupu  5,00 Eur 
 N07  Kompletná dentálna hygiena   (Odstránenie zubného kameňa,  Air-flow, fluoridácia zubov, preplach parodontálnych vačkov )  50,00  Eur 
  

4.Stomatochirurgia

  A01Povrchová slizničná anestéza   3,00  Eur
 A02 Infiltračná anestéza    5,00  Eur
 A03Zvodová anestéza   5,00  Eur
 A04 Intraligamentárna anestéza – jeden zub   5,00  Eur
 A05Intraligamentárna anestéza – každý ďalší zub   5,50  Eur
 C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti   7,00  Eur
 C41Intraorálna incízia dentogénneho abcessu   7,00  Eur
 E01Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa  7,00  Eur
 E11Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa 15,00  Eur
 E12Extrakcia trvalého viackoreňového zuba alebo koreňa   20,00  Eur
 E21 Neplánovaná chirurgická extrakcia    25,00  Eur


Kompletný cenník stomatologických výkonov je na stiahnutie.  
Ĉ
Dr. PRADA, s.r.o.,
12. 1. 2020, 10:46