SZEMÉLYISÉGI JOG

Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.

 Megsértették személyiségi jogait? Keressen minket! Mi segítünk!

  • Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.
  • Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani.

 

  • A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen

az élet, a testi épség és az egészség megsértése;

a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;

a személy hátrányos megkülönböztetése;

a becsület és a jóhírnév megsértése;

a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;

az üzleti titokhoz való jog megsértése

a névviseléshez való jog megsértése;

a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

a kegyeleti jog megsértése

 

Akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján – az elévülési időn belül – az eset körülményeihez képest követelheti

a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot;

a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;

azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

 

Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.


Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz ügyvédre akkor el tud érni és nem marad jogi képviselő nélkül!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 6:16