BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Zaklatás

Aki abból a célból,
            - hogy mást megfélemlítsen, vagy
            - más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon,
    őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki félelemkeltés céljából
        a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy
        b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki a zaklatást
            a) házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,
            b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve
            c) hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve
követi el minősítő körülménytől függően akár három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:52