BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Szexuális visszaélés

Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy,

aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez,

vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen,

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy,

aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni,

hogy vele vagy mással szexuális cselekményt végezzen, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Ha a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll,

illetve az elkövető a szexuális visszaélést a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával

visszaélve követi el, a büntetés

a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig,

b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztés.

 

Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött,

de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló

hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:47