BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Személyes adattal visszaélés

Aki
a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva
        a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy
        b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.

A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés,
    - ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el.

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés,
    - ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:45