BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Pénzmosás

Pénzmosás
Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó
        a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy
                aa) az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy
                ab) a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást meghiúsítsa,
        b) dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, az ilyen dolog helyének változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi,

Bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolgot
            a) magának vagy harmadik személynek megszerzi,
            b) megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyagi javakat szerez,
ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte.

Bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. aki bűncselekményének elkövetéséből származó dolgot ezen eredetének leplezése, titkolása céljából
                a) gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
                b) a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a meghatározott pénzmosást
            a) üzletszerűen,
            b) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre,
            c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként,
            d) hivatalos személyként vagy
            e) ügyvédként
követik el.

Aki a meghatározott pénzmosás elkövetésében megállapodik, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki a más által elkövetett bűncselekményből származó
            a) dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
            b) dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, és gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Nem büntethető a meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként feljelentést tesz, és az elkövetés körülményeit feltárja, feltéve, hogy a bűncselekményt még nem vagy csak részben fedezték fel.

A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:41