BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Magántitok vagy levéltitok megsértése

Magántitok megsértése
Aki a
    - foglalkozásánál vagy
    - közmegbízatásánál fogva
tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő.

A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.Levéltitok megsértése
Aki
            a) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, illetve
            b) elektronikus hírközlő hálózat útján másnak továbbított közleményt kifürkész,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.


A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, a bűncselekményt foglalkozás vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:40