BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Közokirat hamisítás, hamisítások

Közokirat hamisítás
Aki
            a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
            b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
            c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki a c) pontban meghatározott közokirat-hamisítást gondatlanságból követi el, vétség miatt elzárással büntetendő.

Az a hivatalos személy, aki hivatali hatáskörével visszaélve
    a) hamis közokiratot készít,
    b) közokirat tartalmát meghamisítja, vagy
    c) lényeges tényt hamisan foglal közokiratba,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


Biztonsági okmány hamisítása
Aki a külön jogszabályban meghatározott
            a) belépésre jogosító hamis biztonsági okmányt készít,
            b) belépésre jogosító biztonsági okmány tartalmát meghamisítja,
            c) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi belépésre jogosító biztonsági okmányt felhasznál,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hamis magánokirat felhasználása
Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Okirattal visszaélés
Aki egy vagy több olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja,
            a) mástól, annak beleegyezése nélkül jogtalanul megszerez,
            b) jogtalanul megsemmisít, megrongál, vagy
            c) mástól jogtalanul elvesz, vagy a jogosult elől jogtalanul eltitkol,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Egyedi azonosító jellel visszaélés
Aki
            a) egyedi azonosító jelet eltávolít vagy meghamisít,
            b) olyan dolgot szerez meg, használ fel, vagy olyan dologról rendelkezik, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított, vagy amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
.
Gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása
Aki jogtalan haszonszerzés végett a közúti gépjármű kilométer-számláló műszere által jelzett értéket a műszerre gyakorolt behatással vagy a mérési folyamat befolyásolásával meghamisítja, illetve a műszer működését megakadályozza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:35