BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Közösség tagja elleni erőszak

Aki
más valamely
    - nemzeti,
    - etnikai,
    - faji,
    - vallási csoporthoz vagy
    - a lakosság egyes csoportjaihoz
tartozása vagy vélt tartozása,
    -így különösen
            - fogyatékossága,
            - nemi identitása,
            - szexuális irányultsága
miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít,
amely alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki mást valamely
    - nemzeti,
    - etnikai,
    - faji,
    - vallási csoporthoz vagy
    - a lakosság egyes csoportjaihoz
tartozása vagy vélt tartozása,
    -így különösen
            - fogyatékossága,
            - nemi identitása,
            - szexuális irányultsága
miatt bántalmaz, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön,
egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a közösség tagja elleni erőszakot
    a) fegyveresen,
    b) felfegyverkezve,
    c) jelentős érdeksérelmet okozva,
    d) a sértett sanyargatásával,
    e) csoportosan vagy
    f) bűnszövetségben
követik el.

Aki a közösség tagja elleni erőszakra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:37