BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Költségvetési csalás

Költségvetési csalás
Aki
            a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,
            b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy
            c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel,
és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha
            a) a költségvetési csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, illetve
            b) a meghatározott költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.
   
A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
            a) a költségvetési csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy
            b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
            a) a költségvetési csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy
            b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
            a) a költségvetési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy
            b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása

A gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója,
            - ha a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettség teljesítését elmulasztja,
                        - és ezáltal lehetővé teszi, hogy a költségvetési csalást
                                - a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója
                                        - a gazdálkodó szervezet tevékenysége körében elkövesse,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés

Aki társadalombiztosítási ellátás, vagy az államháztartás alrendszereiből jogszabály alapján természetes személy részére nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatás megszerzése vagy megtartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, vagy a valós tényt elhallgatja, és ezzel kárt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaéléssel okozott kárt a vádirat benyújtásáig megtéríti.
Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu


Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:34