BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Kiskorú veszélyeztetése

A kiskorú
        - nevelésére,
        - felügyeletére
        - vagy gondozására
    köteles személy - ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát,
    továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él -,
aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi,
    -és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg,
    - bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő
            - az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt
                    a) bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére,
                        illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik,
                    b) bűncselekmény elkövetéséhez felajánl.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:29