BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Kapcsolati erőszak

Aki
    - gyermekének szülője,
    - továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója,
    - volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja
sérelmére rendszeresen
    a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít,
    b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Minősítések:
    -Aki a meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el
       a) könnyű testi sértést vagy becsületsértést,
bűntett miatt három évig,
        b) súlyos testi sértést vagy könnyű testi sértést minősítve,
        c) személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést,
egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu


Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:28