BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Emberkereskedelem

Aki mást
    -
elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad vagy átvesz, illetve

          - meghatározott cselekmény megvalósítása érdekében szállít, elszállásol, elrejt vagy másnak megszerez,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki mást
    - kizsákmányolás céljából elad, megvásárol, elcserél, átad, átvesz, toboroz, szállít, elszállásol, elrejt vagy másnak megszerez,
egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberkereskedelmet
    a) személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére,
    b) erőszakkal vagy fenyegetéssel,
    c) megtévesztéssel,
    d) a sértett sanyargatásával,
    e) az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve,
    f) emberi test tiltott felhasználása céljából,
    g) hivatalos személyként, e minőséget felhasználva,
    h) bűnszövetségben vagy
    i) üzletszerűen
követik el.

Minősítő körűlények:
    - tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el,
    - a személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére elkövetett
    - különösen súlyos hátrányt vagy életveszélyt okoz.
    - tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el,

Aki emberkereskedelemre irányuló előkészületet követ el
    - vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kizsákmányolás:
    -a kiszolgáltatott helyzetbe hozott vagy helyzetben tartott sértett e helyzetének kihasználásával előny szerzésére törekvés.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:18