BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Embercsempészés

Embercsempészés
Aki államhatárnak más által a jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez segítséget nyújt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést
            a) vagyoni haszonszerzés végett, vagy
            b) államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva
követik el.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést
            a) a csempészett személy sanyargatásával,
            b) fegyveresen,
            c) felfegyverkezve,
            d) üzletszerűen vagy
            e) bűnszövetségben
követik el.

Aki embercsempészésre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Jogellenes tartózkodás elősegítése
Aki
            a) az Európai Unió tagállamának,
            b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam vagy
            c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárával azonos jogállású állampolgár államának
területén történő jogellenes tartózkodáshoz vagyoni haszonszerzés végett segítséget nyújt olyan személy részére, aki ezen államok egyikének sem állampolgára, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki vagyoni haszonszerzés végett külföldi személy magyarországi jogellenes tartózkodásához nyújt segítséget.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:18