BÜNTETŐJOG‎ > ‎

Csődbűncselekmény

Aki csődeljárási és felszámolási törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete esetén
            a) a vagyon vagy annak egy része elrejtésével, eltitkolásával, megrongálásával, megsemmisítésével, használhatatlanná tételével,
            b) színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével, vagy
            c) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon
a gazdálkodó szervezet vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, és ezzel a hitelező vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet
            a) fizetésképtelenné válását vagy annak látszatát a meghatározott magatartások valamelyikével idézi elő, és ezzel vagy
            b) fizetésképtelensége esetén a meghatározott magatartások valamelyikével
a hitelező vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
            a) a csődbűncselekményt stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetre nézve követik el, vagy
            b) a tényleges vagy színlelt vagyoncsökkenés mértéke különösen jelentős.

Aki a felszámolás elrendelését követően valamely hitelezőjét  csődeljárási és felszámolási törvényben meghatározott kielégítési sorrend megsértésével előnyben részesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
                    A bűncselekmény akkor büntethető, ha
                            a) a csődeljárást megindították,
                            b) a felszámolást, kényszertörlési, illetve kényszer-végelszámolási eljárást elrendelték, vagy
                            c) a felszámolási eljárás megindítása törvény kötelező rendelkezése ellenére nem történt meg.

A csődbűncselekményt tettesként az követheti el, aki az adós gazdálkodó szervezet vagyonával vagy annak egy részével rendelkezni jogosult, vagy arra lehetősége van, akkor is, ha a vagyonnal történő rendelkezés alapjául szolgáló jogügylet érvénytelen.Töltse le a névjegyemet és nyomtassa ki, majd tegye el a tárcájába, mert ha később esetleg szüksége lesz védőre el tud érni és nem marad védő nélkül a rendőrségen!
BUDAPEST, V. kerület, Nádor utca 14. III./2. MOBIL: 06-30/958-78-28; Tel/Fax: 06-1/700-1931; E-mail: iroda@drpalfi.hu

Ċ
Nandor Palfi,
2015. máj. 16. 5:17