מדעי המחשב

 
  
 
 
.
 

מחשבים ומידע תופסים מקום הולך וגדל בחיינו. לכן, מוסכם על מעצבי תכניות לימודים בעולם כולו שידע והבנה בסיסיים במה שנוגע לפן הטכנולוגי של הכרת המחשב ושימושיו הם חלק בלתי נפרד מההשכלה שיש להקנות כיום לתלמידים.
נוסף להתפתחות הטכנולוגית ובמקביל לה, התפתחו מדעי המחשב מן ההיבט המדעי. אבן היסוד להתפתחות התחום המדעי הונחה עוד לפני בניית המחשב הראשון. כיום, שני המסלולים משולבים זה בזה, מזינים זה את זה ומאיצים זה את התפתחותו של זה.