תמונות מהווי המידעת

יש ללחוץ על התמונה הרצויה בכדי לצפות באלבומי התמונות המלאים.
מידעת ערבה 2005

פעילות תלמידים וסטודנטים PDS - 2007

פתיחת מידעת רימון בחט"ב 2004