צוות המידעת

רננה (רני) כליפא                   מנהלת                                                                  reni@kdror.co.il


דורית מזרחי               אחראית על מידעת רימון                                                  doritmi@kdror.co.il     


מורן הראל                            מידענית    

יוני בן-שימול                         עוזרת מידען                                                            yoni@kdror.co.il