פעילות המידעת

שירותי המידעת

כללי

 1. איתור מידע רלבנטי מכל סוג, מקור או פורמט לצרכי המשתמש מתוך מקורות דיגיטליים - אינטרנט ומאגרי מידע, 

     מקורות מודפסים - ספרים וכתבי עת , ומקורות מולטימדיה - סרטים ותקליטורים.

2. העברה וחשיפה של מידע מכל סוג וצורה לידיעת המורים והתלמידים.

3. שירותי יעץ למורים ותלמידים באופן פרטני וקבוצתי.

4. הנחיית והדרכת תלמידים במסגרת כיתתית, קבוצתית ופרטנית במטרה להקנות להם כלים ומיומנויות של 

     המאפשרים להם להיות לומדים עצמאיים המסוגלים לבצע חיפושי מידע והערכת מידע באופן עצמאי.

 5. הנחיית והדרכת מורים בחיפושי מידע, וביצוע חיפושי מידע עבורם לצורכי הוראה וחינוך.

 6. שימוש כמקום לימוד רב משאבים ומקורות מידע עבור כיתות, תלמידים ומורים על פי צרכיהם.

 7. פעילות ומעורבות בפרויקטים מיוחדים בבית הספר, כגון: המסע לפולין, "מנהרת הזמן" , שבוע הספר.

8. ציון חגים ימי זיכרון ואירועים חשובים בתערוכות, תצוגות ופעילויות.

הנחייה בכתיבת עבודות 

במידעת רימון ובמידעת דולב מתקיימים שיעורים קבועים במערכת השעות של התלמידים בכל המקצועות

בהם נכתבת עבודת חקר או עבודה אחרת הדורשת שימוש במקורות מידע מגוונים ושונים לצורך כתיבתה.

מידעת  רימון

כיתה ז'- מורשת ותרבות ישראל 

כיתה ח' - מדעים : כתיבת עבודת חקר בנושא תזונה  

כיתה ט' - היסטוריה : לומדים עצמאיים 

מידעת דולב

במקצועות החובה

אנגלית -  פרויקט כתיבת עבודת חקר קטנה - כל תלמידי החטיבה העליונה

מדעי החיים  - כתיבת עבודת חקר קטנה  - כל תלמידי החטיבה העליונה

תעבורה - כתיבת עבודת חקר קטנה -  כל תלמידי החטיבה העליונה

במקצועות הבחירה

מדעי החברה - כתיבת עבודת חקר רחבה ומעמיקה - היחידה החמישית 

ביולוגיה - כתיבת החלק העיוני של עבודת החקר הכוללת ניסוי במעבדה

לימודי ארץ ישראל - כתיבת עבודת חקר רחבה ומעמיקה  - הגיאוטופ

היסטוריה - כתיבת עבודת חקר המציגה טענה ובודקת אותה בכלי ניתוח היסטוריים

ספרות - כתיבת עבודת חקר המציגה טענה מתחום הספרות ובודקת אותה בכלי ניתוח ספרותיים.

הדרכות

במידעת רימון ובמידעת דולב מתקיימים שיעורים מובנים בהם ניתנות לתלמידים הדרכות מקצועיות

בתחומי ההתמחות של המידעניות. הדכרות אלה נועדו להקנות לתלמידים מיומנויות לכתיבת עבודה 

ולדליית מידע בכלים מידעניים שונים ממקורות ספריים ודיגיטליים.

מידעת רימון

כיתה ז' - שיעור היכרות עם המידעת ושירותיה 

             שיעור הדרכה להתמצאות במידעת ושימוש בקטלוג הממוחשב.

כיתה ח' -  הנחיית עבודות חקר

כיתה ט' -  הנחיית פרויקט מנהרת הזמן. הנחיית פרויקט לומד עצמאי בהיסטוריה

מידעת דולב

כיתה י'  -    היכרות עם המידעת ושירותיה, וחשיפה לקטלוג הממוחשב.

כיתה יא' -  ההדרכות ניתנות לתלמידים הכותבים עבודת חקר במקצועות הבחירה בלבד. 

              ** שימוש בקטלוג הממוחשב של המידעת, ושימוש במפתח המאמרים של אוניברסיטת חיפה

              ** הערכת אתרים באינטרנט , הדרכה לכללי האיסוף של חומר ביבליוגרפי, ארגונו וכתיבתו

                  בגוף העבודה וברשימה הביבליוגרפית.

שירותים טכניים

 השירותים הטכניים מיועדים להפקת חומרי למידה בלבד.

 צילום והדפסה:

ניתן לצלם ולהדפיס חומרים בעזרת כרטיס מגנטי .

את הכרטיס ניתן לרכוש במתקן המיועד לכך הנמצא במבואת בנין ערבה.

סריקה:

ניתן לסרוק במידעת כל חומר נדרש לצרכי לימוד והוראה ללא תשלום.

מולטימדיה:

צפייה והאזנה לחומרי מולטימדיה בעמדת מחשב עם כונן DVD.