מבנה ארגוני ונהלים

                     מידעת -  מידע, ידע, דעת
מילים אלו טומנות בחובן את תפיסת עולמנו,  ומבטאות את מהות עבודתנו.
אנו שואפים להביא אל קהל המשתמשים מידע ממקורות רבים ומגוונים,
להרחיב את הידע שלהם, ולהוות עבורם מקום מרחיב דעת התורם להנחלת התרבות האנושית בכלל והישראלית בפרט. 
תפיסת השרות  היא ערך נוסף שמנחה אותנו - אנו רואים עצמנו כנותני שרות לאוכלוסיית בית הספר על כל גווניה -
מורים, תלמידים, מנהלים, סטודנטים ואורחים. ככאלה אנו מכוונים את פעולותינו ואת התנהלותנו  על פי הצרכים המשתנים
של אוכלוסיית בית הספר.
 
המידעת משולבת בעשייה הבית ספרית ומהווה חלק בלתי נפרד ממערך הלמידה וההוראה עבור מורים ותלמידים.

בדרור קיימות שתי מידעות המשרתות את תלמידי ומורי בית הספר:

מידעת רימון - המרכז ללומד העצמאי  עבור תלמידי חטיבת הביניים

מידעת דולב - המרכז ללומד העצמאי עבור תלמידי חטיבה עליונה
הניהול של שתי המידעות הוא משותף. לשתיהן  מנהלת אחת, רכש משותף ומאגר ממוחשב אחד.
מדיניות ההפעלה ומדיניות ההשאלה אחידות,  עם הבדלים והדגשים שונים הנובעים מהאופי השונה של קהלי היעד -
מורי ותלמידי חטיבת הביניים, ומורי ותלמידי החטיבה העליונה. 
 
מה במידעת
  • ספרי יעץ, עיון וספרות יפה בעברית ובאנגלית
  • חיבור לאינטרנט
  • כתבי עת
  • תקליטורי מוסיקה 
  • לומדות ומאגרי מידע 
  • סרטים עלילתיים
  • סרטים דוקומנטריים ולימודיים 

נהלים

עירבון להשאלה במידעת

תקנון המידעת

נהלי השאלה

מידעת דולב - נהלי עבודה

המרכז ללומד העצמאי - מידעת רימון - נהלי עבודה

תושבי חוץ וסטודנטים - רישום והשאלה

סטודנטים  - מדיניות שימוש במידעת