לצפייה לחצו על טור / תמונת החודש 
 חודש אלול - פעילויות פתיחת שנה וחגיגת חגי תשרי

חודש ספטמבר

כ"א אלול, תשע"ח עד כ"א תשרי, תשע"ט


חודש ספטמבר
חגיגת חגי תשרי

10.9.18 עד 9.10.18


חודש תשרי - פעילויות פתיחת שנה וחגי תשרי
חודש אלול

ופעילויות פתיחת שנה
12.8.18 עד 9.9.18