לצפייה לחצו על טור / תמונת החודש 
 חודש אלול - פעילויות פתיחת שנה וחגיגת חגי תשרי

חודש ספטמבר

י אלול עד י תשרי, תשע"ח


חודש ספטמברחודש תשרי

21.9.17 עד 21.10.17


חודש תשרי - פעילויות פתיחת שנה וחגי תשרי
חודש אלול

ופעילויות פתיחת שנה
23.8.17 עד 20.9.17