לצפייה לחצו על טור / תמונת החודש 
הצפירה הבאה - לכל תאריכי הצפירות וזמנים עד 2019

חודש מאי

כ"ג ניסן עד כ"ג אייר
חודש אייר

9.5.16 עד 6.6.16


חודש אייר