לצפייה לחצו על טור / תמונת החודש 
הצפירה הבאה - לכל תאריכי הצפירות וזמנים עד 2019

חודש מאי

ט"ז אייר עד י"ז סיון
חודש אייר

16.4.18 עד 14.5.18


חודש אייר