לצפייה לחצו על טור / תמונת החודש 

חודש טבת

9.12
עד
6.1


חודש שבט

7.1
עד
5.2


חודש פברואר

כ"ו שבט
עד
כ"ג אדרכ"ד טבת
עד
כ"ה שבט