לצפייה לחצו על טור / תמונת החודש 

חודש חשוון (מרחשון)

10.10
עד
8.11


חודש חשון (מרחשון)


חודש כסלו

9.11
עד
9.12


חודש אוקטובר

כ"ב תשרי
עד
כ"ב חשוון
כ"ג חשוון
עד
כ"ב כסלו