לצפייה לחצו על טור / תמונת החודש 

חודש טבת

19.12.17
עד
16.1.17חודש ינואר

יד טבת
עד
ט"ו שבט


https://sites.google.com/site/drormeidat/hgym-wmwdym-bmgl-hsnh/hwds-ynwr