מאירועי לוח השנהתשע"ח בסימן 70 שנה למדינת ישראל - נושא שנתי


קבלת ה'אחר'
מינהל חברה ונוער - חוברת פעילויות בדגש על קבלת האחר - כולל הנחייה למורים והפעלות לתלמידים - מומלץ
האחר הוא אני-קבלת השונה - בירור היחודי לכל תלמיד ומקומו במארג הכיתתי. הגברת הסובלנות לשונות של פרטים בקבוצה, באתר כל ישראל חברים