מאירועי לוח השנה

קבלת ה'אחר'
מינהל חברה ונוער - חוברת פעילויות בדגש על קבלת האחר - כולל הנחייה למורים והפעלות לתלמידים - מומלץ
האחר הוא אני-קבלת השונה - בירור היחודי לכל תלמיד ומקומו במארג הכיתתי. הגברת הסובלנות לשונות של פרטים בקבוצה, באתר כל ישראל חבריםתכנית הליבה לשעות חינוך