מאגרים מקוונים לצרכי החקר והלמידה שלכם
  • המידעת מעמידה לרשותכם מאגרי מידע מקוונים במגוון רחב של תחומים. הגישה למאגרים היא ללא תשלום.
  • הגישה זמינה לכולם מכל עמדות המחשבים ו/ או באמצעות התחברות לרשת האלחוטית של קריית החינוך.
  • חלקם של המאגרים מאפשרים חיבור מהבית מותנה בקבלת קוד גישה אישי אותו ניתן לקבל  מצוות המידעת.
  • צוות המידעת לרשותכם, להדרכה והתאמת המאגרים המקוונים לצרכי החקר והלמידה שלכם.    

לחיצה על הכותרת / סמליל מובילה לאתר הבית של המאגר


מתחברים למאגרי המידעת