חודש אלול , פעילויות פתיחת שנה וחגיגת חגי תשרי, תשע"ח

ענן מילים נרדפות למילה יֶדַע
                                                
      שעות פתיחת מידעת "דולב":                                שעות פתיחת מידעת "רימון": 
           ימים שני, שלישי וחמישי - 16:30-07:30                   ימים ראשון, שלישי וחמישי - 15:45-08:00
      ימים ראשון ורביעי - 19:00-07:30                            ימים שני ורביעי - 15:45-07:40
        טל. 09-7613702/3    צור קשר                               טל. 09-7613776   צור קשר