דף הבית

במטרה לעודד מצוינות, הוקם בחטיבת הביניים המרכז לטיפוח מצוינות.

המרכז מציע מגוון של תוכניות בנושאים: מצוינות 2000 (מדעים ומתמטיקה), יזמים צעירים, משצ"ים, לימודי ארץ-ישראל ונבחרות בית-ספריות בתחום הספורט.

התכניות מאפשרות לתלמידים להתנסות ולהעמיק בתחום המעניין אותם תוך שימת דגש על העשרה, יצירתיות, דרכי למידה מגוונות ותרומה לזולת.

מרבית התכניות מופעלות בשעות קצה על-ידי מורים מצוות בית הספר שהוכשרו לכך.