מדעי הסביבה

התפיסה הרעיונית של תוכנית הלימודים

 

 מאז הופעתו של האדם בכדור הארץ הוא עובר אבולוציה תרבותית, חומרית ורוחנית. האדם השפיע ומשפיע בדרכים שונות על איכות הסביבה שבתוכה הוא חי ופועל.

תוכנית הלימודים במדעי הסביבה מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית, ובהקניית כלים מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם. התכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות שהן רלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם.

עיקרון דידקטי, הוא שילוב בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה, לבין מעורבות ואזרחות פעילה. מדעי הסביבה  הינו מקצוע מדעי המשלב בין עקרונות החינוך הסביבתי לבין החינוך המדעי.