Aktualności:

[10/12/2018] Prof. W. Gasparski opublikował recenzję Metaekonomii w ostatnim numerze Prakseologii (czytaj).

[3/12/2018] I will give a lecture during 'What Kind of Economist Do We Need in the Next Decade?'
conference in Amsterdam, Dec. 19, (more info).

[26/11/2018] I am to discuss my book on Economics without Laws during UWE Bristol economics seminar,
Thursday, Nov. 29 (more info).

[14/10/2018] Wywiad z dr hab. Łukaszem Hardtem o ekonomii, i jej filozofii, o RPP, sądach wartościujących, itp., 
przeprowadzony przez A. Wincewicz-Price, T. Kwarcińskiego i K. Nowak-Posadzy (czytaj).

[12/9/2018] In recent @OMFIF bulletin I write how insights from philosophy of economics can help us 
in proper understanding of theoretical claims concerning monetary policy and its effects (read here).

[11/9/2018] O filozofii ekonomii na posiedzeniu Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (więcej).

[23/7/2018] Dr Agnieszka Wincewicz-Price, dr Krzysztof Nowak-Posadzy i dr Jarosław Boruszewski komentują
moją książkę Economics without Laws (czytaj).

[22/6/2018] I will give a keynote during 'Economics as a moral science' conference (November 9, Warsaw)

[4/5/2018] 'Monetary policy & the economy. The case of Poland' lecture on 8/05, 7pm @ucl's 
Medawar Building, Lankester Lecture Theatre G01. To book, email: michael.richter.17@ucl.ac.uk

[16/4/2018] O naturze praw ekonomicznych piszę w 'Prawa ceteris rectis w ekonomii',
Gospodarka Narodowa, nr 1/2018 (czytaj).

[12/4/2018] I am to give a keynote address during seminar on 'Studying Economics and Finance Differently' 
at the University of Fribourg (14 June) (more info).

[1/3/2018] Relacja wideo z dyskusji w IBRKK nad książką Economics without Laws (zobacz).

[17/2/2018] Zapraszam na prezentacje mojej książki Economics without Laws: Warszawa, IBRKK, 22 lutego, g. 18 (więcej);
Katowice, UE, 27 lutego, g. 12 (więcej).

[25/1/2018] Presentation of my book on Economics without Laws is to take place at the University of Cambridge, Feb. 12 (more details).

[8/1/2018] Krytycznie o Metaekonomii pisze dr J. Daszkowski (czytaj)

[29/12/2017] W nr 6/2017 Ekonomisty ukazały się dwie recenzje Metaekonomii. Jedna prof. M. Goryni
i druga prof. M. Bałtowskiego (zobacz).

[13/10/2017] Książka Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii (red. M. Gorazda, Ł. Hardt,
T. Kwarciński) z nagrodą PTE za najlepszy podręcznik z ekonomii wydany w latach 2015-2016 (więcej).

[25/9/2017] KsiążkaEconomics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics
jest już dostępna w wersji papierowej, e-formacie i na SpringerLink (czytaj) (Amazon.com page)

Economics without Laws by Ł. Hardt


[7/8/2017] Moja nowa książka: Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics
zostanie zaprezentowana na konferencji ENPOSS we wrześniu '17 w Krakowie (więcej o książce;
więcej o konferencji ENPOSS). 

[7/8/2017] Polska Sieć Filozofii Ekonomii organizuje pre-event przed tegoroczną 
konferencją ENPOSS (program).

[7/6/2017] W Ekonomiście (nr 2/2017) recenzuję znakomitą książkę prof. J. Wilkina,
Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania (więcej).

[22/2/2017] Konferencja European Network for the Philosophy of the Social Sciences
w tym roku w Krakowie (wrzesień, 20-22). ZAPRASZAM! Kliknij w poniższy plakat,
aby uzyskać więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji.

http://enposs.eu/

[8/2/2017] Red. Rafał Woś napisał interesującą recenzję Metaekonomii w DGP (czytaj),
a w Parkiecie książkę ocenia red. Grzegorz Siemionczyk (czytaj)

[19/12/2016] W Studiach Metodologicznych mój tekst 'On Similarities in 
Modelling and Metaphorizing Economic Phenomena' (vol. 36, s. 147-174) (czytaj).
W numerze również teksty J. Reissa, M. Boumansa, J.Z. Bonilli, 
P. Mirowskiego, P. Kawalca, A. Malawskiego, Ł. Afletowicza, M. Gorazdy
i B. Scheuera (więcej).


[20/10/2016] Nowa książka. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.) (2016),
Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii. Copernicus Center PRESS, Kraków (zobacz). 
W książce dwa moje rozdziały: 'Dlaczego filozofia ekonomii?' oraz 'Modele w ekonomii'.
To pierwszy w j. polskim handbook z filozofii ekonomii. Polecam krótki materiał
filmowy o książce (oglądaj). 

http://www.ccpress.pl/produkt/Metaekonomia._Zagadnienia_z_filozofii_ekonomii_324


[7/10/2016] 'Mechanizmy tworzenia polityki gospodarczej w Polsce na przykładzie systemu oceny
skutków regulacji', w: M. Cichocki, T.G. Grosse, Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego
z perspektywy ekonomicznej i politycznej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, s. 91-128.

[31/3/2016] Kolejna recenzja mojej książki Studia z realistycznej ...; tym razem pracę ocenia 
B. Fingas w CIVITAS. Studia z filozofii polityki (więcej)

[29/3/2016] Mój kolejny głos w debacie o stanie t. ekonomii: 'The Recent Critique of Theoretical Economics: 
A Methodologically Informed Investigation', Journal of Economic Issues, vol. 50(1), pp. 269-287, (zobacz).

[2/3/2016] Już w druku mój tekst, pt. 'Between Isolations and Constructions: Economic Models as Believable Worlds',
w: Idealization XIV: Models in Science (więcej)

[18/11/2015] 'Spór o realizm w filozoficznej refleksji nad ekonomią', w: B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. 
Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, PTE, Warszawa, s. 21-43 (czytaj).

[6/11/2015] 'O granicach ekonomii', w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna?
Księga dedykowana prof. Jerzemu Wilkinowi, WN Scholar, Warszawa, s. 45-57.

[5/10/2015] O ekonomii jako nauce pokornej piszę w tekście: 'Pokora i ekonomia', w: T. Dołęgowski (red.),
Przewodnik po moralnym kapitalizmie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, s. 71-95 (czytaj). 

[27/9/2015] O tym, czy ekonomia jest fizyką nauk społecznych, czy może sztuką piszę w eseju:
'Economics – Physics of Social Sciences or Art?', w: Kielanowski, P., Bieliavsky, P., Odzijewicz, A.,
Schlichenmaier, M., Voronov, T. (red.), Geometric Methods in Physics, Springer 
(Birkhäuser Mathematics), Basel, 2015, ss. 319-326 (zobacz).

[29/4/2015] Recenzja Studiów również ukazała się w Ekonomiście (2/2015). 
O mojej książce pisze prof. B. Pogonowska (zobacz)

28/4/2015] Filozofia ekonomii będzie obecna na Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu
we wrześniu 2015 r. (więcej)

[16/4/2015] Recenzja mojej książki Studia z realistycznej filozofii ekonomii
ukazała się w nr 1/2015 Gospodarki Narodowej. Książkę ocenia prof. Andrzej Czyżewski (zobacz)

[25/3/2015] Zapraszam na konferencję Ekonomia/kultura/wartości, którą współorganizuję

http://www1.zie.pg.gda.pl/web/ekonomia-kultura-wartosci

[28/2/2015] W piątek, 6 marca, w IF UAM w Poznaniu, podczas seminarium PSFE będę prezentował
tekst (współautor R. Mróz), pt. 'Beyond Isolation and Construction. The Case of Austrian Business 
Cycle Theory', (program)

[4/12/2014] Rozpoczęła działalność Polska Sieć Filozofii Ekonomii; www.filozofia-ekonomii.pl

[14/11/2014] Seminarium 'Filozoficznie o ekonomii'; WNE UW, 21/11/14, osoby zainteresowane udziałem proszę
o kontakt (program seminarium)

[10/11/2014] Ukazała się kolejna recenzja mojej ostatniej książki (Studia z realistycznej filozofii ekonomii);
tym razem książkę ocenia prof. Paweł Kawalec w Zagadnieniach Naukoznawstwa (czytaj recenzję).

[12/9/2014] 'Modele, metafory i teoria ekonomii', ICF Diametros, nr 41 (czytaj).

[27/8/2014] 'Metaphors as Research Tools in Economics', On the Horizon, vol. 22(4), 256-264, (abstract) (read post-print). 

[25/2/2014] Spór o realizm w filozoficznej refleksji nad ekonomią (referat wygłoszony na Kongresie Ekonomistów Polskich w 2013 r.)

[6/2/2014] O ekonomii, realizmie i prawdzie piszę w najnowszej Odrze (2/2014) ('Filozoficznie o ekonomii').

[18/12/2013] W tekście 'Przedsiębiorcze państwo - mit czy rzeczywistość?' (Res Publica Nowa, nr 213) komentuję
najnowszą książkę prof. Mazzucato (The Entrepreneurial State).

[1/12/2013] New paper: 'The Idea of Good (Enough) Governance. A Look from Complexity Economics',
Argumenta Oeconomica, vol. 31(2), 29-47 (working version of the paper is here).

[16/11/2013] W czasopiśmie Prakseologia ukazała się recenzja mojej książki Studia z realistycznej filozofii ekonomii;
Autorką recenzji jest prof. H. Zboroń (czytaj recenzję).

[23/9/2013] Polecam najnowszy nr Rzeczy Wspólnych z moim tekstem Między rynkiem a państwem, czyli jak dobrze rządzić;
w numerze m.in. teksty J. Hausnera, J. Staniszkis, L. Millera, K. Rybińskiego, P. Wiplera, i innych (czytaj).

[21/9/2013] O tym, że strefa euro wymaga optymalnego obszaru politycznego piszę w: 'Kryzys zarządzania gospodarczego 
w strefie euro – brak optymalnego obszaru politycznego i kryzys koncepcji dobrego rządzenia?', w: T.G. Grosse (red.) (2013), 
Między polityką a rynkiem – analiza zjawisk ekonomicznych i politologicznych w świetle kryzysu Unii Europejskiej, 
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa (czytaj rozdział) (spis treści) (wstęp do książki).

[1/7/2013] 'Optymalność instytucji w perspektywie implementacji zasad dobrego rządzenia' to rozdział mojego autorstwa 
w książce pod red. J. Wilkina, Jakość rządzenia w Polsce.Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, WN Scholar, Warszawa, 2013.
Piszę w nim o tym, że są takie instytucje, które są z natury właściwe, i które nie mogą być poświęcane dla zwiększenia
krótkookresowej efektywności i sprawności systemu społeczno-gospodarczego (książka). 

[2/4/2013] Ukazał się nowy numer czasopisma Studia Ekonomiczne (1/2013), którego jestem red. tematycznym; 
zeszyt ten jest w całości poświęcony filozofii i metodologii ekonomii (czytaj on-line); w numerze tym są dwa moje teksty:
'O korzyściach z refleksji filozoficznej nad ekonomią' (czytaj) oraz 'The Method of Ontological Unificaton in Economics. Some 
Neglected Aspects' (read).

[26/2/2013] Nowa książka (szczegóły):


Wiele z moich publikacji dostępnych jest on-line na Academia.edu (czytaj)

Profil na Google Scholar (zobacz)Comments