ประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เสนอข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุน ครู นักเรียน ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาตนเอง  โดยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน กิจกรรมการวิจัย และเผยแพร่ผลงานการวิจัยในงาน/โครงการที่รับผิดชอบ.. นำเสนองาน และรวบรวมสาระ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์กับบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และครู  ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบ นโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไป  dr.kkob   
Showing posts 1 - 5 of 22. View more »

การทดลองใช้สื่อแผงประสมอักษรและการประเมินประสิทธิภาพสื่อ

 • ไฟล์ภาพการใช้แผงประสมอักษรในการจัดการเรียนการสอน ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ครูผู้สอนนำสื่อแผงประสมอักษรไปใช้ในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ  
  Posted Mar 9, 2020, 11:41 PM by Kkob Supsawat
 • การประเมินประสิทธิภาพสื่อ 3 กันยายน 2562 ดูภาพ รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่ผลการประเมิน คลิกที่นี่
  Posted Jan 8, 2020, 8:10 PM by Kkob Supsawat
 • สื่อแผงประสมอักษร update    . 
  Posted Sep 22, 2019, 10:05 PM by Kkob Supsawat
 • 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย /  บ้านทุ่งหัวขวาน  4 คน
  Posted Jan 15, 2019, 2:27 AM by Kkob Supsawat
 • 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านสวนหอม / บ้านท่าเยี่ยมวิทยา   4  คน
  Posted Jan 15, 2019, 2:18 AM by Kkob Supsawat
Showing posts 1 - 5 of 18. View more »

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอก

 • สพฐ.นำร่อง รร.อนุบาล 82 แห่งใช้นวัตกรรมไฮสโคป เลขาธิการ กพฐ. ถก การเรียนการสอนการศึกษาเด็กปฐมวัย เตรียมนำร่องโรงเรียนอนุบาลระดับจังหวัด 82 แห่ง ใช้นวัตกรรม "ไฮสโคป" เชื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในศตววรรษที่ 21 ...
  Posted Jan 7, 2019, 9:01 PM by Kkob Supsawat
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »
 • *สารนิเทศ เรื่อง ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Literacy  ศึกษา เอกสาร บทความ ของนักการศึกษาอื่น   และมาเรียบเรียงเขียนเป็นสารนิเทศ เรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้ความรู้ครู ในการเตรียมตัวนักเรียน เข้าส ...
  Posted Jan 14, 2020, 12:46 AM by Kkob Supsawat
 • *Powerpoint ผันวรรณยุกต์-ตัวสะกด อักษรกลาง ไฟล์ zip   Powerpoint  ไฟล์ชุดนำเสนอการผันวรรณยุกต์และตัวสะกด โดยเฉพาะอักษรกลาง เพื่อฝึกการอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำ   ดาวน์โหลดไฟล์ zip ที่นี่
  Posted Mar 5, 2020, 10:22 PM by Kkob Supsawat
 • *โปสเตอร์นำเสนอวิธีสอนแบบ VIP บทคัดย่อ  สาระในโปสเตอร์ที่นำเสนอครั้งนี้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Video – Integration – Project (VIP)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย  เรื่อง  การพ ...
  Posted Jan 10, 2019, 1:02 AM by Kkob Supsawat
 • *วิจัยพัฒนารูปแบบการสอน VIP 5107602 : สาขาวิชาเอก : สาขาวิชาการศึกษา ; ศษ.ด. คำสำคัญ : วิดีทัศน์, บูรณาการ, โครงงาน, คอนสตรัคชั่นนิสซึม สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ : การพัฒนารูปแบบการเร ...
  Posted Jan 10, 2019, 12:42 AM by Kkob Supsawat
 • *คู่มือการผลิตซีดีกรณีศึกษา Tsunami    กรณีศึกษา เหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มภาคใต้ ข้าพจ้าได้รวบรวม เรียบเรียง ลำดับเหตุการณ์ ภาพ ข่าว เหตุการณ์ จากแหล่งข่าวออนไลน์ ต่าง ...
  Posted Jan 9, 2019, 11:05 PM by Kkob Supsawat
Showing posts 1 - 5 of 8. View more »

Coding Programming /วิทยาการคำนวณ

 • ดาวน์โหลดฟรี Minecraft: Education Edition Minecraft Hour of Codehttps://youtu.be/ZfJpOORGiwIMicrosoft ร่วมกับ Code.org ในกิจกรรม Hour of Code 2019 ดาวน์โหลดฟรี Minecraft: Education Edition สำหรับคุณครู ผู้ปกครอง ...
  Posted Jan 7, 2020, 8:17 PM by Kkob Supsawat
 • เรียนออนไลน์ วิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง #ใครไม่โค้ด #ไมโครซอฟท์เมคโค้ดวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง#HourOfCode #CSWeekมาเรียนออนไลน์ด้วยกันคลิกเลย http://bit.ly/supoetmakecode
  Posted Jan 7, 2020, 8:16 PM by Kkob Supsawat
 • ส่วนประกอบย่อย ทักษะการคิดเชิงคำนวณ อินโฟกราฟิก ... iceberg 🌊 》》 ใช้อธิบายส่วนประกอบย่อยทักษะการคิดเชิงคำนวณ📌 Decompositionแบ่งโจทย์ปัญหาออกเป็นส่วน หรือขั้นตอนย่อย ๆ📌 Pattern Recognitionสังเกตความเหมือนและความต ...
  Posted Jan 7, 2020, 8:11 PM by Kkob Supsawat
 • ดาวน์โหลดฟรี Minecraft: Education Edition Microsoft ร่วมกับ Code.org ในกิจกรรม Hour of Code 2019ดาวน์โหลดฟรี Minecraft: Education Edition สำหรับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้เก ...
  Posted Jan 6, 2020, 11:56 PM by Kkob Supsawat
 • PowerPoint กับวิทยาการคำนวณ ฝึกทักษะจากกิจกรรมสร้างการ์ตูนกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว#ถ้าจะสร้างงานแบบนี้ต้องทำอะไรบ้างเอ่ยวิดีโอสาธิตการสร้างงาน https://youtu.be/KZxm-jFxa20
  Posted Jan 6, 2020, 11:31 PM by Kkob Supsawat
Showing posts 1 - 5 of 56. View more »