מאמרים וקטעי עיתונות

במדור זה ניתן לצפות בראיונות טלוויזיוניים עם ד"ר קרבלניק, מאמרים ומחקרים שהד"ר היתה מעורבת בהם וכתבות שהתפרסמו בכלי התקשורת.