ΔΡΙΒΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ,ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ,ΕΚΣΚΑΦΕΣ,ΒΟΘΡΟΙ,
ΠΗΓΑΔΙΑ,ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ,ΧΑΝΤΑΚΙΑ,ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ,ΣΠΑΣΙΜΟ ΒΡΑΧΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ,ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ,ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ,ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΕΔΡΑ ΛΑΥΡΙΟ,ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ,ΕΡΓΑ,DRIVASWORKS.GR