Szakmai önéletrajz és Névjegy

Dr. FLEISZ JÁNOS (Nagyvárad,1951)

 
Történész, egyetemi magántanár, a MTA köztestületi tagja, nemzetközi sakk versenybíró.
A kolozsvári egyetem történelem szakán szerzett oklevelet.
Doktori disszertációját 1995-ben védte meg Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián (MTA), 1999-ben
Bukarestben honosítás által megkapta a történettudományok doktora címet.
2001-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált.
1994-ig iskolákban, majd óraadó illetve vendégtanárként egyetemeken tanít Budapesten az ELTÉ-n és a Pécsi Tudományegyetemen.

 
Nagyváradon előbb Ady Endre Sajtókollégium igazgató-tanára, majd a Sulyok István Református Főiskolán, 1999-től pedig a Partiumi Keresztény Egyetemen tanít. Fő kutatási területei Erdély, Partium és Bánság, valamint Nagyvárad várostörténete 1800-1950 között, társadalom illetve sajtótörténet, valamint az 1848-49-es események története. Több alkalommal is kutat Budapesten az Európa Intézet, a MTA Domus Hungarica és Pro Cultura alapítványok ösztöndíjaival. Több kutatási programba is bekapcsolódott. Az utóbbi 10 évben 32 különböző tudományos ülésszakon vett részt, köztük Budapesten, Bécsben és Berlinben.1990-óta tagja az EME-nek, amelynek létrehozta 1995-ben nagyváradi fiókszervezetét és első elnöke volt.1995-óta tagja a Romániai Várostörténeti Bizottságnak.1998-ban megalapította a Sapientia Varadiensis Alapítványt, majd 1999-ben kezdeményezte a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének létrehozását, amelyeknek elnöke lett. 2001-től a Varadinum Alapítvány Kuratóriumának ügyvezetőjeként, majd szóvivőjeként fontos szerepet játszott a Varadinum rendezvények 2001,2002 és 2003.évi lebonyolításában. Kezdeményezte Nagyváradon a Magyar Kultúra, Tudomány és Civil Szervezetek Napjának bevezetését. Közéleti és tudományos tevékenysége és következetessége miatt 2003 novemberében Budapesten a Hűség a Hazához Nagykereszttel tűntették ki.
Tudományos tevékenysége mellett, egyéb közéleti-politikai szerepet is vállalt. Így 1996-2000 között megyei tanácsos, 2000 és 2003 között előbb a Bihar megyei RMDSZ művelődési, majd civil szervezetekért és a tudományért felelős alelnöke, a kedvezménytörvény Országos Felügyelő Bizottságának tagja. Számottevő publicisztikai tevékenységet folytat, kutatási eredményeit pedig 1990 után több tanulmányban és különálló kötetben is közölte. Jelenleg Nagyvárad, illetve Erdély, Partium és Bánság két világháború közötti várostörténetével foglalkozik.
 


Dr. FLEISZ János,
(szül.: 1951. 06. 03., Nagyvárad)
 
Nagyváradon élő történész. Fő kutatási területe a magyar várostörténet és sajtótörténet az 1867-1940 közötti időszakban. Doktori disszertációját 1995-ben védte meg Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián.
 
Egyetemi tanár, a BINCISZ (Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége) elnöke (www.gportal.hu/bincisz), a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.
Tudományos osztály: Magyar Tudományos Akadémia II. - Újkori és jelenkori magyar várostörténet.
 
Munkahely: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, tel.: +40 259 432 837, fax: +40 259 137 898
 
Tel. otthon: +40 259 313 103  Mobil: +40 0748185452
 
Levelezési cím: P. O. Box. 1-204
 
 
 
 

Comments