Página principal

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris                    
Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària


LA INSPECCIÓ I ELS DRETS I DEURES DELS PACIENTS.
REPOSITORI DE LES FITXES D’INSPECCIÓ 

La Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària (SGAIAS)  té funcions bàsiques de garantia del funcionament dels serveis i establiments d’assistència sanitària, a l'objecte de protegir els drets dels ciutadans i dels serveis públics.

Dins de la seva orientació de servei, fa mols anys s’han elaborat unes fitxes en les que es recollen diferents aspectes d’interés dels pacients, els centres i professionals, les quals se’ls lliuraven quan presentaven alguna pregunta general, que podien servir d’introducció per a emmarcar casos concrets i facilitaven el feed-back cap la pròpia inspecció.

Ara continuem el mateix criteri i procediment aprofitant les facilitats tècniques per a mantenir el present repositori dels documents.  

 

Hi existeixen tres àmbits temàtics:

 

 

 

 

A. ELS DRETS I ELS DEURES   Sobre els aspectes generals dels drets i deures dels ciutadans respecte l’assistència sanitària:

 

B. CASOS CONCRETS    Tracta dels criteris d’orientació i resolució de casos concrets. Permetrà consultes específiciques per part dels usuaris i les respostes de la inspecció: 

 

C. LA SUBDIRECCIÓ GENERAL Sobre l'estructura i funcionament de la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària:

 

 


Els textos seran actualitzats segons les circumstàncies.

 

 

 

 

 Per a temes generals convé consultar les pàgines web del Departament de Salut o del CatSalut per a l'assistència pública.

I de l'organisme o centre que hagi fet l'assistència.

 


 L'SGAIAS manté també altres dos sistemes consultables per web:

 - La Central d'Alertes

 - Seguiment del procés de reclamacions

 

 Per a qualsevol comunicació sobre aquests aspectes es pot utilitzar el correu electrònic amb l'adreça habitual: 

  sgaias.salut@gencat.cat

Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció               d'Assistència Sanitària  

Gran Via de les Corts Catalanes 587

08007 Barcelona    SGAIAS 18/12/2011


Comments