Voorwaarden deelname‎ > ‎Disclaimer‎ > ‎

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website, alsmede alle andere promotiemiddelen t.b.v. de Drenthe Trail, zijn mede mogelijk gemaakt door:

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

De website van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling is:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm