Voorwaarden deelname

 • Inchecken bij accommodaties mogelijk vanaf 15.00 uur. Indien gewenst is om eerder te checken, dan is overleg hierover mogelijk.
 • Uitchecken dagelijks voor 10.00 uur
 • De minimum leeftijd van een deelnemende menner is 18 jaar. Menners dienen altijd te worden vergezeld door een groom.
 • De minimum leeftijd van een deelnemende ruiter is 14 jaar. Deelnemers van 14 t/m 16 jaar moeten worden begeleid door een deelnemer van ten minste 18 jaar. Deze begeleid(st)er rijdt uiteraard zelf te paard.
 • Het meenemen van honden of andere dieren (buiten het eigen paard/pony) is op een aantal accommodaties toegestaan. Dit staat bij deze accommodaties aangegeven. Op de andere accommodaties zijn honden of andere dieren (afgezien van eigen paard) niet toegestaan.
 • Om uw identiteit te kunnen verifiëren moet op verzoek van de accommodatie een wettelijk ID-bewijs getoond worden bij het inchecken.
 • Elke deelnemer moet het paspoort (vaccinatiebewijs) van het deelnemende paard kunnen tonen.
 • Voor het vervoer van de bagage naar de volgende overnachtingplaats wordt gezorgd. Er geldt een maximum van 30 kilogram bagage per persoon. Aan overgewicht zijn extra kosten verbonden.
 • De bagage zal uiterlijk 15.00 uur op de volgende overnachtingplaats aanwezig zijn.
 • Elke deelnemer dient zelf, indien gewenst, te zorgen voor een reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering. Bij annulering van een boeking gelden de voorwaarden van de desbetreffende accommodatie waar u geboekt heeft.
 • De organisatie- en deelnemende bedrijven zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
 • Iedere deelnemer aan de Drenthe Trail is verplicht om in het bezit te zijn van een geldige Particuliere WA-verzekering. (Eigen paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de Particuliere WA-verzekering. Indien met paarden wordt gereden die niet in eigendom van de rijder zijn, dan moet hiervoor een aparte WA-verzekering worden afgesloten). De organisatie van de Drenthe Trail c.q. de deelnemende accommodaties kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit deelname aan de Drenthe Trail.
 • Vanuit verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap voor ruiters sterk aangeraden.
 • Elke deelnemer dient overal de regels van de regio en/of van de ondernemer in acht te nemen en hierna te handelen.
 • Gedurende de deelname aan de Drenthe Trail gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen.
 • Het is niet toegestaan te rijden op fiets- en wandelpaden. Overtreding van deze regel kan u een flinke boete opleveren.
 • Van de aangegeven route mag worden afgeweken, mits u zich niet begeeft op paden die voor menners en ruiters zijn verboden. Indien u een hek moet openen, sluit het dan weer. Afwijken van de aangegeven route is op eigen risico.
 • Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of afval achter te laten.
 • Deelname geschied op eigen risico.
 • Aankopen op de diverse locaties dienen hier ook te worden betaald.
Subpages (1): Disclaimer