Pupilage with master Gwyn Owen / Ucenicie cu maestrul Gwyn Owen

 de la stinga la dreapta: Emilian Traista, Bogdan Oprea, Alina Oprea, Gwyn Owen, Florin Niculescu, Cristian Becheru, Radu Baruta

Şansa (veți vedea în continuare de ce...) a făcut ca dl. Gwyn Owen sa fie ales membru, apoi membru unic si președinte in cadrul unor Comisii de Adjudecare a Disputelor in România şi astfel sa cunoasca puţin câte puţin România, pe români si domeniul construcţiilor din țara noastră. Ţinând seama de numarul tot mai mare de contracte internaționale de construcţii din România și dându-și seama de nevoia uriasa de informare, dar și de potenţialul enorm al specialiştilor din acest domeniu, a decis să ajute la răspândirea informațiilor în rândul acestora și la îmbunatăţirea cunoştinţelor lor de specialitate. Astfel, a pus în aplicare - pentru prima dată în lume în acest domeniu – străvechea metodă, redescoperită şi acum recunoscută și aprobată de FIDIC – ucenicia - învăţarea meseriei de adjudecator stând și lucrând alături de un maestru si deprizând pas cu pas tainele acestei meserii, ca şi a celei de specialist in facilitare, mediere, arbitraj.

Prin această metodă ucenicul beneficiază de cunoştinţele şi ajutorul oferite de maestru, astfel incât să poată deveni membru al comisiilor de dispute sau adjudecator, sau să poată solicita admiterea pe listele naționale FIDIC de adjudecatori. Astfel, instituţiile guvernamentale si antreprenorii din acele ţări vor avea ocazia de a selecta membri ai comisiilor de dispute de pe listele naţionale din propriile ţări, cu avantajele corespunzătoare (cunoașterea specificului țării și a mediului de construcții, costuri mai mici, etc.). De asemenea, dacă preşedintele asociaţiei naţionale afiliate la FIDIC este solicitat să nominalizeze membri pentru comisii de dispute, el va nominaliza o persoană de pe acea listă. In orice caz, ucenicul nu va avea neapărat nevoie să se afle pe o lista de adjudecatori, ci va avea suficientă experientă practică pentru a lucra independent. Experienţa câştigată ca ucenic permite „absolvenţilor” să dobândească suficiente cunostinţe pentru a fi numiți mambri ai comisiilor de soluţionare a disputelor.

In general, un program de ucenicie are o durată de 12 luni (dar aceasta este flexibilă) si cuprinde 6 module, fiecare cu un subiect anume.  Nu există o durată prestabilită pentru fiecare modul, unele putând fi mai scurte decât altele, depinzând de calificarea, experienţa si aspiraţiile ucenicului, şi, de asemenea, de progresele înregistrate de ucenici.

Cele 6 module ale programului de ucenicie sunt:

Modulul 1: Înţelegerea procedurilor alternative de soluţionare a disputelor (alternative  dispute resolution procedures - ADR procedures)

Modulul 2: Cunoașterea si înţelegerea formelor de contract FIDIC

Modulul 3: Administrare de contract şi revendicări

Modulul 4: Managementul procesului de adjudecare a disputelor

Modulul 5: Proceduri ale comisiilor de soluţionare a disputelor

Modulul 6: Acorduri ale comisiilor de soluţionare a disputelor si numirea ca adjudecator

Pentru a începe instruirea, fiecare ucenic are nevoie de un minimum de materiale de curs - cărţi FIDIC, anumite materiale despre proceduri ale comisiilor de soluţionare a disputelor, despre management de proiect, cod de practică, cărţi despre adjudecare, ghid pentru utilizatorii FIDIC, 6 studii de caz, 2 decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor acţionate in judecată, etc.

In cadrul instruirii, se poartă corespondenţă prin email între maestru și ucenici, au loc patru ateliere - workshop,  o vizită pe şantier şi ucenicii asistă la o audiere a Partilor dintr-un contract organizată de catre comisia de adjudecare a disputelor.

In cadrul uceniciei, participantii trebuie să efectueze 12 exerciţii scrise, care necesită cca. 90 de ore pentru a fi rezolvate. Acestea vor acoperi următoarele:

1.       Descrierea procedurilor comisiilor de soluţionare a disputelor

2.       Studiu de caz – decizie arbitrala

3.       Studiu de caz – decizie a adjudecatorului

4.       Dispoziţii procedurale

5.       Responsabilităţi legate de proiectare – lege şi contract (FIDIC rosu, galben, etc.)

6.       Întocmirea revendicărilor

7.       Răspuns la revendicări

8.       Definirea disputei

9.       Administrarea proiectului conform regulilor FIDIC

10.   Proceduri post adjudecare - înţelegere amiabilă, arbitraj

11.   Documente suport

12.   Studiu de caz – decizie

Fiecare dintre cele 4 ateliere durează înte 2 și 4 ore și se desfăşoară ca o discuţie generală în jurul unui anume subiect:

Atelierul 1: Introducere în procedurile alternative de soluţionare a disputelor (ADR)

Atelierul 2: Forme de contract, administrare și revendicări

Atelierul 3: Proceduri și management al comisiilor de adjudecare a disputelor

Atelierul 4: Sesiune interactivă și evaluare.

Ucenicii au ocazia să pună intrebări, să vadă procesul de adjudecare în desfășurare şi să conştientizeze modul în care părţile contractante reacţionează față de membrii comisiilor de soluţionare a disputelor și faţă de procedurile acestora. Ucenicii vor înţelege beneficiile acestei metode, și anume de a sprijini părţile contractante să conlucreze şi să contribuie împreună la finalizarea cu succes a proiectului.

Șansa despre care vorbeam la începutul articolului și-a spus cuvântul și în continare: nu numai ca dl. Gwyn Owen lucrează in Romania, contribuind astfel la popularizarea conceptului de prevenire și soluționare a disputelor cu ajutorul comisiilor de soluționare a disputelor și cunoscând nevoile spcialiștilor din acest domeniu, dar a hotărat să aplice și chiar a pus în practică ucenicia ca metodă acreditată de învățare a meseriei de adjudecator ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ, ÎN ROMÂNIA!

Astfel, primii ucenici din lume ai acestei metode de învățare a meseriei de adjudecator au devenit: dl. Bogdan Oprea, dna. Alina Valentina Oprea, Dl. Florin Niculescu, dl. Emilian Traistă, dl. Cristian Becheru și dl. Radu Băruță! Aceștia veneau din zone diferte ale domeniului contractelor internaționale: din consultanta – supervizare, de la beneficiar, și de la constructor.

Viitorii ucenici au fost fie propuși de dl. Nicolae Micu – președintele Asociației Române a Inginerilor Consultanți, sau cunoscuți de dl. Gwyn Owen însuși din activitatea sa ca adjudecator și instructor in Romania și în multe alte țări. Trebuie menționat că în prezent, o listă națională de adjudecatori este în curs de constituire de către ARIC, împreună cu Federația Internațională a Inginerilor Consultanți.

Practic, ucenicia a început in seara zilei de 13 februarie 2006, cum fusese programant, in ciuda tuturor piedicilor: unul dintre ucenici suferise un accident în urma cu 2 zile și avea piciorul în ghips, altul era in prima fază a recuperării după o operație nu tocmai minoră, și însuși maestrul era la sfârșitul unei zile extrem de obositoare de audiere (ca membru al Comisiei de Adjudecare a Disputelor) a Părților dintr-un contract. Dar, aflându-ne pe plaiurile Meșterului Manole, unde nimc bun nu se poate duce la îndeplinire fara efort și fără a învinge tot felul de dificultăți, toate piedicile au fost învinse de ucenicii hotărîți să obțină cunoștințele necesare soluționării disputelor și de maestrul lor...

Dl. Gwyn Owen a prezentat programul de ucenicie – atât de multe și incredibile lucruri au fost anunțate (deși foarte firesc și cu multă modestie), încât numai siguranța de sine a maestrului ne-a făcut să credem că vom reuși să învățăm totul și să absolvim ucenicia! Prima întâlnire ne-a lăsat, pe noi, ucenicii, îngândurați și cu brațele pline de cărți dăruite cu generozitate de maestrul nostru... O lume incredibilă și magică se deschidea in fața noastră...

Apoi a început munca: am primit teme în timpul întâlnirilor cu maestrul sau prim email, pentru care am avut perioade fixe de timp pentru a le rezolva și a le trimite dlui. Gwyn Owen. Maestrul ne-a trimis o mulțime de articole și alte materiale, prin email, care să ne ajute la rezolvarea temelor – dar nu fără un volum uriaș de muncă și de cercetare pe cont propriu, a fiecărui ucenic... Maestrul avea grijă să ne amintească despre apropierea termenului și să ne încurajeze, astfel încât nici unul dintre ucenici să nu piardă ritmul și să nu ramână în urma celorlalți. După ce dl. Gwyn Owen primea temele noastre, in scurt timp primeam, individual, rezultatele, cu observatii, comentarii și sfaturi, dar și cu felicitări – fiecare ne-am straduit să nu ne dezamăgim maestrul, ar nici pe noi înșine... Însă primeam imediat și noile teme, căci timpul era scurt si aveam de învățat o mulțime de lucruri...

Treptat, fiecare dintre noi – cu toții implicați într-un fel sau altul în contracte FIDIC – am devenit tot mai deschiși la lucrurile noi pe care le aflam și am început să înțelegem tot mai multe aspecte ale acesora, iar asta s-a simțit în activitatea de zi cu zi a fiecăruia...

Am fost, pe rând, arbitri, adjudecatori, constructori, beneficiari, am întocmit revendicări, le-am înaintat la Comisia de Adjudecare a Disputelor pentru solutionare, am răspuns la ele – am fost de toate părțile... baricadei și am înțeles punctul de vedere al fiecăreia. Lucruri foarte importante pe care le-am invățat astfel, precum și direct de la maestru, din modul său de a fi și de a interpreta și judeca lucrurile, au fost corectitudiea și imparțialitatea.

Costurile pentru acest program de ucenicie nu au însemnat ceva special pentru noi, ucenicii, deși la început ne-au fost anunțate câteva: transport, costul sălii de întâlnire cu maestrul, taxa de participare la cel puțin un curs FIDIC de două zile... Transportul - oricum, prin natura activității fiecăruia dintre noi, călătoream destul de mult. Am avut ocazia de a utiliza săli de ședințe fără a trebui să plătim, iar în ceea ce privește cursul – oricum, dorind sa știm cât mai multe despre aplicarea condițiilor de contract FIDIC și despre soluționarea disputelor, am fi urmat cel putin un astfel de curs intr-un an...

Nu putem spune același lucru despre costurile suportate de către maestrul nostru – nu ne-a dezvăluit nimic, dar am putut să ne facem o idee văzând materialele de curs oferite și timpul prețios acordat de dl. Gwyn Owen pentru a ne face cunoscute atâtea informații utile, pentru a pregăti cele mai potrivite teme și pentru a le analiza pe cele trimise de noi, a ne trimite comentariile și sfaturile sale, ca și pentru a răspunde atâtor întrebări venite de la fiecare dintre noi...

Dl. Gwyn Owen ne-a impresionat prin experiența și cunoștințele sale, ca și prin entuziasmul, altruismul, uriașul efort și măiestria sa în a face 6 persoane atât de diferite să parcurgă cu succes un program de instruire ambițios , fără altă răsplată decât profunda recunoștință a ucenicilor săi.

Iată câteva ganduri ale ucenicilor dlui. Gwyn Owen:


Bogdan Oprea, compania de consultanță Louis Berger: De la dl. Gwn Owen an înțeles că, dacă vreau să devin bun, trebuie sa îmi dau seama cât de mult greșesc când judec lucrurile. Îi sunt recunoscator dlui. Gwyn Owen pentru efortul sau în acest program de ucenicie. Pentru fiecare dintre noi, dl. Gwyn Owen este mai mult decât un profesor in fata elevilor săi, este și va rămâne Maestrul nostru.
Florin Nculescu, consultant independent: Să vezi ceea ce stii dintr-o perspectivă diferită, creșterea gradului e înțelegere și deosebirea cu acuratețe a aspectelor esențiale, toate dublate de asumarea responsabilității in luarea deciziilor importante...
Emilian Traistă, șef de proiect, compania de consultață Search Corporation: Maestrul nostru, Gwyn Owen, ne-a luat sub aripa sa pentru mai mult de un an si ne-a ajutat să înțelegem cum trebuie să se desfășoare un proces de adjudecare. Pentru mine a fost una dintre cele mai atractive experiențe profesionale. A fost mai mult decât un transfer de cunoștințe, a fost o lecție despre utilizarea cunoștințelor pentru luarea deciziei celei mai corecte.
Cristian Becheru, șef de proiect, compania de construcții Astaldi: Îi sunt recunoscător dlui. Gwyn Owen pentru acest program de instruire. Îmi este de foarte mare folos in activitate și îmi oferă valoroase cunștințe si expriență in carieră.
Radu Băru
ță, inginer rezident adjunct, JV Scetauroute–BCEOM - consultanță: Înainte de ucenicia cu maestrul nostru, dl. Gwyn Owen, am putut vedea lumea soluționării disputelor numai dinafară.După această ucenicie, putem vedea și înțelege mai bine cât este de benefic pentru fiecare parte să încerce să ajungă la un acord inainte de a decide să meargă la arbitraj. Sunt recunoscător pentru șansa de a lucra cu dl. Gwn Owen și, în același timp, sunt mândru de aceasta.
Alina Valentina Oprea, persoana de contact cu Comisia de Adjudecare a Disputelor în cadrul Agenției ISPA – Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania si reprezentant pe Romania DRBF: Nu există destule cuvinte pentru a-i mulțumi maestrului nostru, dl. Gwyn Owen, pentru extrem de utilul, imensul și altruistul său efort.

Comments