دکتر اکبر اعظمیان جزی

برای مشاهده رزومه روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.sku.ac.ir/~azamian

ترجمه کتاب تغذیه ورزشی پیشرفته تالیف دن بناردت منتشر شد. برای آشنایی با مطالب کتاب اینجا را کلیک کنید.